Detailplaneeringute kehtestamine

Hiiumaa vallavalitsuse 15. märtsi 2018 korraldusega nr 169 kehtestati Käina tööstusala II detailplaneering . Planeeringuala suurus on ligikaudu 4 ha, asukoht Hiiumaa vallas Käina alevikus....

Kehtestati Käina tööstusala II detailplaneering

Hiiumaa vallavalitsuse 15. märtsi 2018 korraldusega nr 169 kehtestati Käina tööstusala II detailplaneering . Planeeringuala suurus on ligikaudu 4 ha, asukoht Hiiumaa vallas Käina alevikus....

Hiiumaa vallavalitsuse 15. märtsi 2018 korraldusega nr 164 kehtestati Kärdla linna Liiva tn 29 detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 4780 m² suurune maaüksus kolmeks ja nähakse...

Kehtestati Kärdla linna Liiva tn 29 detailplaneering

Hiiumaa vallavalitsuse 15. märtsi 2018 korraldusega nr 164 kehtestati Kärdla linna Liiva tn 29 detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 4780 m² suurune maaüksus kolmeks ja nähakse...

Hiiumaa vallavalitsuse 14. veebruari 2018 korraldusega nr 104 kehtestati Hiiumaa vallas Hausma külas asuva Tülli katastriüksuse detailplaneering.

Kehtestati Hausma küla Tülli katastriüksuse detailplaneering

Hiiumaa vallavalitsuse 14. veebruari 2018 korraldusega nr 104 kehtestati Hiiumaa vallas Hausma külas asuva Tülli katastriüksuse detailplaneering.