Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 483 lõpetati Sarve külas Juhani kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 12.11.2009 korraldusega nr 6 Sarve külas...

Sarve küla Juhani kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 483 lõpetati Sarve külas Juhani kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 12.11.2009 korraldusega nr 6 Sarve külas...

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 484 lõpetati Suuresadama külas Kärdla metskond 42 maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 21.07.2005 korraldusega...

Suuresadama külas Kärdla metskond 42 maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 484 lõpetati Suuresadama külas Kärdla metskond 42 maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 21.07.2005 korraldusega...

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 485 lõpetati Sarve külas Mihkli, Simuna ja Kaevatsi I detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 12.11.2003 korraldusega nr...

Sarve külas Mihkli, Simuna ja Kaevatsi I detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 485 lõpetati Sarve külas Mihkli, Simuna ja Kaevatsi I detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 12.11.2003 korraldusega nr...

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 522 lõpetati Sääre külas Ida Tooma kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 12.12.2006 korraldusega nr 605 Sääre...

Sääre külas Ida Tooma kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 522 lõpetati Sääre külas Ida Tooma kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 12.12.2006 korraldusega nr 605 Sääre...

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 523 lõpetati Salinõmme külas Maarja kinnistu ja kiigeplatsi detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 08.12.2011 korraldusega...

Salinõmme külas Maarja kinnistu ja kiigeplatsi detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 523 lõpetati Salinõmme külas Maarja kinnistu ja kiigeplatsi detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 08.12.2011 korraldusega...

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 524 lõpetati Lõpe külas Jürna kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 24.09.2003 korraldusega nr 494 Lõpe külas...

Lõpe külas Jürna kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 524 lõpetati Lõpe külas Jürna kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 24.09.2003 korraldusega nr 494 Lõpe külas...

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 525 lõpetati Heltermaa külas Tambilõuka maa-ala detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 30.04.2009 korraldusega nr 127...

Heltermaa külas Tambilõuka maa-ala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 525 lõpetati Heltermaa külas Tambilõuka maa-ala detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 30.04.2009 korraldusega nr 127...

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 526 lõpetati Heltermaa külas Jüri kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 11.05.2005 korraldusega nr 197 Heltermaa...

Heltermaa külas Jüri kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 526 lõpetati Heltermaa külas Jüri kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 11.05.2005 korraldusega nr 197 Heltermaa...

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 527 lõpetati Hellamaa külas Kadastiku kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 13.08.2014 korraldusega nr 298...

Hellamaa külas Kadastiku kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 527 lõpetati Hellamaa külas Kadastiku kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 13.08.2014 korraldusega nr 298...

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 528 lõpetati Hausma külas Vana-Tooma kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 21.07.2004 korraldusega nr 302 Hausma...

Hausma külas Vana-Tooma kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 528 lõpetati Hausma külas Vana-Tooma kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavalitsus algatas 21.07.2004 korraldusega nr 302 Hausma...

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.08.2018 korraldusega nr 587 lõpetati Ala külas Andruse kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavolikogu algatas 27.09.2011 otsusega nr 149 Ala külas...

Ala küla Andruse kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.08.2018 korraldusega nr 587 lõpetati Ala külas Andruse kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühalepa Vallavolikogu algatas 27.09.2011 otsusega nr 149 Ala külas...