Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

Hiiumaa vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korraldusega nr 55 võeti vastu Kärdla linna Liiva tn 29 detailplaneering.

Kärdla linna Liiva 29 detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korraldusega nr 55 võeti vastu Kärdla linna Liiva tn 29 detailplaneering.

Hiiumaa vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korraldusega nr 49 võeti vastu Sarve küla Naistlaiu sadama kinnistu detailplaneering.

Sarve küla Naistlaiu sadama kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korraldusega nr 49 võeti vastu Sarve küla Naistlaiu sadama kinnistu detailplaneering.

  Hiiumaa vallavolikogu 18. jaanuari 2018 otsusega nr 29 võeti vastu Hiiumaa valla Tubala küla Nuudi kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-23).  ...

Tubala küla Nuudi kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine

  Hiiumaa vallavolikogu 18. jaanuari 2018 otsusega nr 29 võeti vastu Hiiumaa valla Tubala küla Nuudi kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-23).  ...

Hiiumaa vallavalitsuse 20. detembri 2017 korraldusega nr 150 kuulutati välja Hiiumaa valla Hausma küla Tülli kinnistu detailplaneeringu (DAGOpen OÜ töö nr 16-29) uus avalik väljapanek, kuna...

Hausma küla Tülli kinnistu detailplaneeringu uus avalik väljapanek

Hiiumaa vallavalitsuse 20. detembri 2017 korraldusega nr 150 kuulutati välja Hiiumaa valla Hausma küla Tülli kinnistu detailplaneeringu (DAGOpen OÜ töö nr 16-29) uus avalik väljapanek, kuna...