« Tagasi

Tänasest on avatud jäätee Saaremaale

Tärkma–Triigi jäätee pikkusega 16,7 km on avatud valgel ajal kell 8–17.30 sõidukitele massiga kuni 2,5 tonni. Jääteele pealesõit toimub Hiiumaal Tärkma sadama kõrvalt ja Saaremaal Triigi sadama kõrvalt. Jäätee trassikoridor on märgistatud kadakatega.

Jääteele pealesõit Tärkmas

Vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jääteede erakorralist sulgemist. Jääteede hetkeolukorda saab vaadata maanteeameti jääteede kaardilt www.mnt.ee/et/tee/jaateed/jaateede-kaart, mida täiendatakse uue info korral. 

Sõidukijuhtidel palutakse rangelt kinni pidada trassile paigaldatud liikluskorraldusest ja jääteel liiklemise korrast.

Jääteel liiklemise kord:
• jäätee on liiklemiseks avatud ainult valge ajal, alla 300 m nähtavuse korral liiklus suletakse;
• soovitav sõidukiirus on kuni 25 km/h või 40-70 km/h (kiirusel 25-40 km/h võib sõiduk tekitada jää lõhkumist soodustavat resonantslainet);
• jääteele võib sõita ainult tähistatud kohtadest, minimaalselt 2 minutilise ajavahemiku järel;
• sõiduki vahet eessõitjaga tuleb hoida vähemalt 250 m;
• keelatud on eessõitjast möödumine ja kahesuunaline sõit samal sõidurajal;
• tähistatud jääteest kõrvale sõita ei ole lubatud;
• turvavööd peab hoidma lahti ja tuleb jälgida, et sõiduki uksed oleks kergesti avatavad;
• ebatasased kohad tuleb ületada võimalikult väikese kiirusega;
• jääteel ei tohi autot seisma jätta, kihutada, liigelda tuisuga, uduga, pimedas.

Teed hooldab AS Eesti Teed. Jääteele sõites salvesta mobiiltelefoni jäätee alguse viidal olev valvetalituse number, et vajadusel abi kutsuda.

Foto: Hergo Tasuja