« Tagasi

Nädala eelinfo: 11.–17. juuni

E, 11. juuni

Kl 9 Hiiumaa vallavalitsuse ja Kärdla osavalla valitsuse infokoosolek

Kl 11 Hiiumaa Spordi keskuse arhitektuurikonkursi lõpp, hangete avamine. Kui hindamiskomisjon on oma töö teinud, kuulutatakse tulemused välja 21. juunil.

Kl 14 eelarve- ja majanduskomisjoni istung Käina vallamajas

Kl 15.30–17.30 osaleb Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja EMIN bussituuril Käinas

Kl 16 toimub volikogu sotsiaalkomisjoni istung Kärdlas vallamajas

Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann kohtub Kärdla muusikakooli direktoriga ja põhikooli majandusjuhatajaga muusikakooli haldusküsimuste arutamiseks

Toimub Käina kooli õppeaasta lõpuaktus, kus osaleb osavalla vanem Omar Jõpiselg

Vallavanem Reili Rand on lähetuses Tallinnas, kus kohtub KOV-juhtide arenguprogrammi raames mentoriga

Toimub ringkonnakohtu istung Hiiumaa ühistranspordihanke küsimuses


T, 12. juuni

Kl 9.30 osakonnajuhtide infokoosolek

Kl 10–12 sotsiaaltööspetsialisti Pille Alevi vastuvõtt Kõrgessaare vallamajas

Kl 12 toimub Palade hakkekatlamaja ehituskoosolek

Kl 14 toimub volikogu haridus-, spordi- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Kl 17 toimub volikogu keskkonna- ja ehituskomisjoni istung Kärdlas vallamajas

Kl 18 toimub Emmaste põhikooli õppeaasta lõpetamine Sõru paadikuuris, osaleb Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja

Toimub Kärdla põhikooli ja Hiiumaa gümnaasiumi kooliaasta lõpuaktus, osaleb Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann

Emmaste osavalla koduhoolduse spetsialist Aimi Jaarma viibib lähetuses Tallinnas

Toimub Käina osavalla vanema Omar Jõpiselja vastuvõtt Käina koolide parimatele õpilastele ja nende vanematele


K, 13. juuni

Kl 9 kohtuvad Hiiumaa maaspetsialistid

Kl 10 kohtuvad Hiiumaa ehitusspetsialistid

Emmaste osavallakogu koosolek

Kl 16 toimub volikogu kultuuri- ja turismikomisjoni koosolek Kärdlas

Kl 18 osaleb vallavanem Reili Rand Dagöplasti 20. juubelisünnipäeva tähistamisel


N, 14. juuni

Kl 9.30 vallavalitsuse istung

Kl 10–12 Kärdla sotsiaaltööspetsialisti Pille Alevi vastuvõtt Viskoosas valitsejamajas

Kl 10–12.00 Pühalepa osavalla sotsiaaltööspetsialisti Urme Soonvalla vastuvõtt Suuremõisa raamatukogus: toimetulekutoetuse ja muude sotsiaaltoetuste taotluste vastuvõtt

Kl 13–14 Pühalepa osavalla sotsiaaltööspetsialisti Urme Soonvalla vastuvõtt Palade spordihoones: toimetulekutoetuse ja muude sotsiaaltoetuste taotluste vastuvõtt

Kl 16 toimub Salinõmme küla Lepametsa maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu Pühalepa vallamajas


R, 15. juuni

Kl 10 toimub töökoosolek Hiiumaa koolijuhtidega, et arutada õpetajate palgaarvestuse põhimõtteid: osalevad vallavanem Reili Rand, haridus- ja kultuuriosakonnast juhataja Karin Kokla ja spetsialist Tiia Liibert

Kl 10 koguneb Hiiumaa vallavalitsuse koolieelikute laagri töögrupp

Kl 10 koguneb Kärdla ja Kõrgessaare osavalla sotsiaalkomisjon

Koguneb Hiiumaa arengukava 2035+ koostamise teemarühm: taristud, ühendused ja keskkond

Kl 15 tervitab vallavanem Reili Rand Lääne-Eesti ettevõtluskoosolekul osalejaid ja annab ülevaate Hiiumaa valla käivitamisest

Kl 16 osaleb vallavanem Reili Rand Käina kooli 9. klassi lõpuaktusel

Spordi- ja terviseedenduse spetsialist Maarja Liik osaleb Tallinnas terviseedenduse konverentsil „Tervisesüsteem – eile, täna, homme"


L, 16. juuni

Kl 13 osalevad vallavanem Reili Rand ja Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja Emmaste Põhikooli 95. lennu lõpuaktusel

Kl 13 osaleb vallavanem Reili Rand Palade põhikooli 9. klassi lõpuaktusel

Kl 14.30 osalevad vallavanem Reili Rand ja Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid Hiiumaa külade päevadel Kõrgessaare mõisapargis

Kl 15 osaleb vallavanem Reili Rand Lauka põhikooli 9. klassi lõpuaktusel


Töölt eemal

R, 8.–T, 12. juunil on töölt eemal Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja.

Nädala on töölt eemal Hiiumaa vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist Kairi Priit, keda asendab sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe, ja lastekaitsespetsialist Tuuli-Brit Vaga, keda asendab lastekaitsespetsialist Carol Kirss.

Nädala on töölt eemal Hiiumaa vallavalitsuse ja Kärdla osavallavalitsuse sekretär Urve Mäeots, keda asendab Käina osavalla sekretär Anne Sarapuu. Samuti asendab Anne Sarapuu Kõrgessaare osavalla sekretäri Maire Türnpuud.