« Tagasi

Noortevolikogu valis esimesel koosolekul juhatuse

Eile pärastlõunal kogunes esimest korda Hiiumaa noortevolikogu esimene koosseis

Salajasel hääletusel olid Hiiumaa noored valinud ennast esindama Pühalepa osavallast Getlin Juhe, Käina osavallast Karl-Markus Kivioja ja Georg Rüütli, Emmaste osavallast Jaan-Martin Ugami, Kõrgessaare osavallast Richard Perteli ning Kärdlast Kenert Kraaviku, Mattias Malga, Johanna Aaslepa, Maitis Roosimaa, Viktoria Lohki ja Triin Helimetsa.

Hiiumaa noortevolikogu esimene koosseis

Esimesel koosolekul valiti noortevolikogu juhatusse esimees Triin Helimets ja aseesimees Johanna Aaslepp.

Noortevolikogu on Hiiumaa vallavolikogu juures tegutsev valla noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mille eesmärk on esindada noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Noortevolikogu arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla pädevusse ning teeb volikogule noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid, teeb koostööd teiste omavalitsuste ja maakondade noortevolikogude või noortekogudega ning korraldab ülevallalisi üritusi ja viib ellu omaalgatuslikke projekte.

Noortevolikogu istungid on avalikud.