« Tagasi

Koerte ja kasside pidamise nõuded Hiiumaal

Hiiumaa vallavolikogu kinnitas 24. jaanuari istungil koerte ja kasside pidamise eeskirja, kus on kirjas koerte, kasside pidamise nõuded Hiiumaal ja mis on kohustuslik kõigile, kellel on koer või kass. Määrus jõustus 1. märtsil 2019. 

Lemmiklooma pidamise nõuded on tegelikult lihtsad: hoia teda oma korteris, majas või aias ja vaata, et ta hulkuma ei pääseks, inimesi ja teisi loomi ei häiriks, ohustaks või kallale ei kipuks ning avalikku korda ei rikuks. Ära kohtle teda halvasti, ära hülga teda, ära jäta abitusse seisundisse. Anna talle piisavalt süüa ja juua ning armastust muidugi ka. Käi temaga arsti juures ja lase vaktsineerida. Jalutama minnes pane kaela rihm ja kui tegu on tõesti isendiga, kes purelema või hammustama kipub, siis pähe suukorv. Oma koera järelt avalikus kohas väljaheidete koristamine kuulub samuti asja juurde.  

Pane oma kinnistu sissepääsu juurde silt, mis teavitab koera olemasolust. Hoiatussilt annab Sulle kindlustunde, et territooriumile sisenev inimene on Sinu koerast teadlik ja oskab arvestada. 

Koera registreerimine muutub alates märtsist kohustuslikuks. Koera omanik peab kirjaliku avalduse alusel registreerima alaliselt elukohajärgses osavallas elava koera, kui koer on saanud neljakuuseks või juhul, kui võetakse vanem koer. Kui koer on kiibistatud, saab omanik ise registreerida koera Hiiumaa valla koerte andmekogus. Mikrokiibi võib paigaldada ainult tegevusluba omav veterinaararst ja alates 1. jaanuarist 2022 peab Hiiumaal peetav koer olema kiibistatud.  

Kiibistatud koer registreeritakse lemmikloomaregistris LLR: www.llr.ee. Kui koeral ei ole mikrokiipi, tuleb koera registreerimise toiming teha kohalikus osavallas, sellisel juhul saate registrisse kantud koerale unikaalse registreerimisnumbri. Koera surma korral või koera omaniku vahetuse korral tuleb sellest teada anda 30 päeva jooksul samuti elukohajärgsesse osavalda. See on vajalik registris olevate andmete õigsuse tagamiseks. 

Registrisse kantud koer peab kaelarihmal kandma registreerimisnumbrit või olema kiibistatud. Antud kohustus tagab järelevalveta koera omaniku kiire leidmise ja looma ohutu tagastamise omanikule.  

Aitäh, et mõtled enne, kui omale looma võtad! Aitäh, et oled oma loomale hea sõber! 

Raina Smill 

Hiiumaa valla keskkonnaspetsialist