« Tagasi

Veel saab taotleda toetust ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu on võimalik taotleda toetust elamu ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks. Toetust saavad Hiiumaal taotleda Kärdla kinnistuomanikud. Toetuse suurus sõltub rajatud torustiku pikkusest ja keskmised toetuste summad jäävad vahemikku 2000–2500 eurot.

Kärdlas on toetusvõimalust kasutanud juba 115 kinnistuomanikku. Samas on endiselt Kärdla linnas vähemalt 300 rajatud kinnistute vee- ja kanalisatsioonitorustiku liitumispunkti, millel liitumine puudub.

Kärdla IV projektiga rajatud ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni liitumispunkte on kokku 295, neist uusi 228 ja rekonstrueeritavaid 67. Liitumise ja teenuslepinguid sõlmiti 2018. aastal Kärdla linnas 96. Vallavalitsuse otsusega on eelmisel aastal rajatud torustikuga võimalik liitumistasuta ühineda 2019 a lõpuni ja poole hinnaga 2020 aastal. Palun kasutage võimalust, kuniks selleks meetmeks raha on!

Täpsema info ja taotluse täitmise juhendi leiab KIKi lehelt.

Küsimustega palume pöörduda Kärdla veevärki või Kärdla osavalda.