« Tagasi

Hiiumaa erivajadustega inimesed saavad ka sel aastal kodusid kohandada

Alates 11. märtsist on Hiiumaa valla erivajadusega elanikel võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist. 

Eluruumi kohandamist saate taotleda, kui Teil on tuvastatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes puude raskusaste ja sellekohane kehtiv otsus. 

Eluruumi kohandamist on planeeritud seitsmele Hiiumaa puudega elanikule. 

Taotluses peab olema kirjas: 

  • Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed; 
  • Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus; 
  • Kohandatava eluruumi andmed: aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand); 
  • Eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu nõusolek kohandamise tegemise kohta; 
  • Eluruumi kohandamise eesmärk  (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus; 
  • Kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC- ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu). 

Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et: 

  • kohandatav eluruum on tema rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning asub Hiiumaa valla haldusterritooriumil; 
  • eluruum on aastaringselt tema elukoht; 
  • lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks; 
  • on esitanud  tõesed andmed. 

Koos taotlusega esitatakse: 

1. koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist; 

2. koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist; 

3. koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri); 

4. eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume. 

5. hinnapakkumine/pakkumised (hind kohandamiseks vajalike materjalide maksumus, tööde maksumus ning muud kulud liikide kaupa välja toodud).

Täiendavat infot eluruumi kohandamise taotlemise kohta saab küsida Hiiumaa vallavalitsuse sotsiaalosakonnast telefonidel 463 6095, 5886 6308 või kairi.priit@hiiumaa.ee. 

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord

Taotlusvormid

Eluruumi kohandamise taotlus

Eluruumi omaniku või kaasomaniku nõusolek kohandamise kohta

Korteriühistu nõusolek kohandamise kohta

Volikiri

Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada ajavahemikul 11. märtsist 18. aprillini digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kairi.priit@hiiumaa.ee või paberkandjal posti teel aadressil Keskväljak 5a, 92413 Kärdla, Hiiumaa vald. Samuti võtavad igas Hiiumaa osavallas kohapeal taotlusi vastu sotsiaaltöötajad. 

Toetust saab taotleda, sest Hiiumaa vallavalitsus osaleb ka sel aastal ESFi meetmes „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".