« Tagasi

Kergliiklusteed Kärdlast Palukülani hakatakse ehitama

Vald ehitab sel aastal 2,2 km pikkuse valgustatud kergliiklustee Kärdla linna piirilt kuni Paluküla Terviseradade parklani. Kergliiklustee kõrvale on planeeritud ka maastikujooksurada. Lisaks korrastatakse ja ehitatakse välja mustkattega parkla. Ehituse valmimistähtaeg on 31. oktoober 2019.  

Valmiv kergliiklustee on jätkuks Kärdla linna läbivale ja kuni Malvaste teeristini jõudvale kergliiklusteele. Kokku on siis kergliiklustee pikkuseks u 12 km, mis on valgustatud alates Kärdla linna Kõpupoolsest piirist kuni Paluküla Suusamäe parklani.  

Kergliiklustee ehitamise plaan sai Pühalepa vallal selgemaks 2013. aastal EASi kergliiklusteede rajamise meetmesse esitatud taotlusega, mis esialgu ei saanud positiivset rahastusotsust. Kuna antud meetmes vabanes raha, siis 2016. aastal saadi tingimuslik rahastusotsus summas 269 729 eurot ja võimalus projektiga edasi minna. 2018. aastal uuendati kergliiklustee ja valgustuse ehitusprojekt, millele tuginedes sai viia läbi riigihanke ja 2018. detsembris saime lõpliku rahastusotsuse.  

Ehituse maksumus on 422 764 eurot, millest toetus moodustab 269 729 eurot. Projekt valmib Riigi Tugiteenuste Keskuse toel. Ehitajaks on riigihanke tulemusel YIT Infra Eesti AS. Kergliiklustee ehituse osavallapoolne korraldaja on Pühalepa ehitusspetsialist Reet Nisumaa. 

Liili Eller 
Pühalepa osavallavanem