« Tagasi

Paluküla Terviserajad arenevad

Jaanuarikuu jooksul oli omavalitsustel võimalus esitada kultuuriministeeriumile regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise meetmesse projektitaotlusi: Hiiumaa vald esitas Paluküla kunstlume tootmise võimekuse projekti. Riik rahastab järgmise nelja aasta jooksul tervisespordiradade arendusi igas maakonnas 40 000 euroga tingimusel, et samas osas tuleb kaasrahastada. 

Viimastel aastatel on Paluküla terviseradade arendamine olnud mittetulundusühingu Hiiumaa Jooksugrupp ja eriti selle ühe eestvedaja Alari Remmelgu südameasjaks. Vald on panustanud vaid jooksvasse hooldusesse. 

Projekti peaeesmärk on tagada talvel suusatamise võimalused kõigis maakondades ehk kunstlume tootmise võimekus. Projekti lõppedes on Palukülas 1,2 km valgustatud suusarada, millel suusatamine on tagatud, kui miinuskraadid langevad alla viie ja saab hakata kunstlund tootma. Selle abil on võimalik märkimisväärselt pikendada suusatamise ja kelgutamise aega Hiiumaal. Projekti abil soetatakse kaks lumekahurit, kõrgsurve konteinerpumpla, ATV ja rajatraktor koos freesiga.  

Pärast rahastusotsust alustame 100meetrise kaevu puurimise protseduuridega, kuna see oli kaalutud variantidest kõige kindlam viis saada vajaminev vesi  kätte Kärdla kraatri nõlvadelt. Kunstlume tootmiseks on vaja mõne päeva jooksul vähemalt 2000 m3 vett ja selleks rajame veereservuaari, mida siis jooksvalt täidame, et lume tootmiseks vajaminev kogus tagada. Samuti saab reservuaari kasutada tuletõrje veevõtukohana. Tööde käigus paigaldatakse raja alla veetorustik ning elektrivarustus, millel on u 150 m tagant lumekahuri toiteks vajaminevad liitekohad.  

Projektitaotluse esialgne kogumaksumus oli 331 384 eurot, mis täpsustub läbiviivate hangete tulemusel. Projekti tegevused peavad olema lõpetatud hiljemalt 2022. aasta lõpuks. 

Paluküla terviseradade arendust hakkab osavalla poolt vedama haldusjuht Argo Valgma.  

Paluküla terviseradade arendamise ja Kärdla–Paluküla kergliiklustee rajamise projektid toetavad vabas õhus sportimistingimuse paranemist Hiiumaal.  

Liili Eller 
Pühalepa osavallavanem