« Tagasi

Elektrilevi hakkab Hiiumaal kiire interneti võrku ehitama tuleval aastal

Elektrilevi kiire interneti võrgu ehitus on jõudnud projekteerimise faasi. Äsja lõppesid projekteerimishanked, mille alusel leidis Elektrilevi selleks aastaks projekteerijad ligikaudu 500 kilomeetri sideliinide ehitamiseks ja esimestes piirkondades peaks kiire interneti võrgu ehitus algama mais. Hiiumaale jõuab võrguehitus eelduste kohaselt 2020. aastal.

Elektrilevi sidevõrgu ehituse juht Mario Vee ütles, et Hiiumaal toimub käesoleval aastal võrkude planeerimine, kus võetakse arvesse ka juba laekunud võrguga liitumise sooviavaldusi. Elektrilevi loodab Hiiumaal võrgu ehituseni jõuda 2020. aastal.  

„Liitumisvõimalust tahame klientidele pakkuda sel hetkel, kui saame täpselt öelda, millal võrk valmis saab. Me ei sõlmi lepinguid ennatlikult ja raha ette ei küsi," ütles Elektrilevi sideteenuste juht Oliver Ruus. „Seni on kõigil võimalik Elektrilevi kodulehel esitada sooviavaldus kiire interneti võrguga liitumiseks. Anname esmajärjekorras sooviavalduse esitanud inimestele teada liitumisvõimalusest, kui hakkame piirkonnas võrku ehitama. Ühtlasi suurendab sooviavalduse esitamine võimalust, et konkreetse majani ka jõuame," lisas ta. 

Sooviavalduse Elektrilevi kiire interneti võrguga liitumiseks saab esitada aadressil elektrilevi.ee/kiireinternet.  

„Oleme Hiiumaal alates eelmise aasta suvest kogunud sooviavaldusi kiire interneti võrguga liitumiseks ja teeme koostööd ka Hiiumaa omavalitsusega, et juba varem Hiiumaal kaardistatud sooviavaldused jõuaksid meieni, et saaksime neid projektis kasutada," ütles Ruus. 

Hiiumaalt on viimastel andmetel tulnud kokku 628 sooviavaldust kiire interneti võrguga liitumiseks. Elektrilevi soovib aastaks 2023 Hiiumaal kiire interneti võrku ühendada ligikaudu 1300 majapidamist, kus täna kvaliteetne interneti püsiühendus puudub. 

Elektrilevi tahab viie aasta jooksul Eestis kiire interneti võrku ühendada ligikaudu 100 000 hoonet ja viia valguskaabli tehnoloogial põhineva sidevõrgu kõikidesse Eesti maakondadesse. Avatud ehk operaatorineutraalse võrgu kaudu saavad internetiteenust osutada võrdsetel tingimustel kõik sideoperaatorid. „Esimene aasta on uue mudeli käimasaamise aasta – järgmistel  aastatel on kavas ehitustempot suurendada. Nii tegime ka hanked varuga arvestades, et intensiivse projekti käigus ei pruugi kõik projektid lõpuks kiiresti vajalikke kooskõlastusi saada ja kohe ehituseni jõuda – projekteerime teadlikult rohkem kui on valmisehitamise eesmärgid," selgitas Vee. 

Ta rõhutas, et sidevõrgu ehitamise võtmekohaks on koostöö nii kohalike omavalitsuste kui ka maaomanikega, kelle valdusi sidevõrk läbima hakkab. „Kuna me paigaldame valguskaabli valdavalt õhuliinina olemasolevatele elektrimastidele, siis paljude maaomanike jaoks on ainsaks muutuseks see, et nende maal asuvate mastide vahel on üks juhe lisaks. Kuid osal juhtudest tuleb meil rajada ka täiesti uus trass, mis nõuab kasutusõiguse sõlmimist maaomanikuga," ütles Vee ja avaldas lootust maaomanike mõistvale suhtumisele. „Teavitame kõiki asjaosalisi ette ja püüame otsida võimaluste piires kompromisse, kuid kindlasti mängib sujuv koostöö kõikide osapooltega olulist rolli selles, et jõuaksime viie aastaga kiire interneti võrgu tuua võimalikult paljude inimesteni," sõnas Vee. 

2019. aastal on ehitusplaani võetud need piirkonnad, kus tulenevalt elektrivõrgu parameetritest on võimalik ehitust kiiremini ja soodsamalt korraldada, samuti on arvestatud sooviavalduste hulka. 

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks haldab Elektrilevi tänavavalgustusvõrku Tallinnas ja Tartus ning ehitab kiire interneti võrku üle Eesti.