« Tagasi

Seminar „Suuremõisa – Hiiumaa külastusvärav“

Hiiumaa ametikooli eestvedamisel ja koostöös vallaga toimus 12. märtsil seminar eesmärgiga arutada ja õppida teistelt, kuidas ja mida veel rohkem ette võtta, et Suuremõisa oleks tõepoolest Hiiumaa külastusvärav oma lossikompleksi, kiriku ja imelise loodusega. Mida uutmoodi teha, et Suuremõisa mõisakompleks oleks atraktiivne külastus-, õppimis- ja ettevõtluspiirkond Hiiumaal?

Praegu täidab Hiiumaa ametikool ka külastuskeskuse ülesandeid. Ametikooli ja omavalitsuse valdustest on saanud renoveeritud avalik ruum, mis pakub laiemat huvi ning kasutusvõimalusi. Suuremõisa on ka hiidlaste jaoks taasavastatud sündmuste paik.  

Ametikooli eesmärk on käivitada mõisakompleks tervikliku majandusüksusena nii, et koolil oleks võimalik pakkuda õpet ja praktikat parimal võimalikul viisil kooli lähedal. Selleks on vaja ettevõtjatele leida ning pakkuda sobivaid ruume ja tegevuskohti sündmuste läbiviimiseks. Seda kõike lootuses, et tekib sünergiline koostöö ametikooli ja ettevõtjate vahel. 

Kuidas muuta traditsioonilist lähenemist, et mõisahoone võrdubki kool? Ideaalis ei pea kool muret tundma turismi ja teenuste arendamise eest. Kes siis peaks? 

Seminari tulemusena tõdeti, et nii, nagu valla arengukavasse kirja sai, tuleb ellu kutsuda asutuste ja organisatsioonide ülene sihtasutus, mis tegeleks kogu Suuremõisa kompleksi majandamise ja arendamisega, tuginedes tihedale koostööle koolide, kohaliku omavalitsuse, turismiasjaliste,  mittetulundusühingute ja ettevõtetega. 

Seda eesmärki toetasid seminarile kutsutud külalisesinejad Ulla-Maia Timmo Mooste Mõisa Sihtasutusest, Jaanus Kiili Vaimõisa omanikuna ja Meelis Mereküla haridus- ja teadusministeeriumi kutseharidusosakonnast. 

Jaanus Kiili soovitas moodustada mõisa majandamiseks tugeva kohaliku meeskonna koos heade nõustajatega ning arvestada, et igal mõisakompleksil on oma ja ainulaadne jätkusuutlikkuse mudel.  

Aivi Telvik 
valla arenguspetsialist