Hiiumaa nädala eelinfo: 3.–9. juuni 2019

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt: hiiumaa.events ja www.hiiumaa.ee 

 
Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused   

E, 3. juuni 

Kl 9 vallavalitsuse ja osavallavalitsuste ühine videokoosolek 
Kl 10 Pühalepa osavalla infokoosolek 
Kl 10.30 spordivaldkonna ümarlaud vallamajas Kärdlas, osalevad spordi- ja tervisedenduse spetsialist Martina Martinson, kultuurispetsialist Anu Tammearu ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla 
Kl 12.30 spordikeskuse töökoosolek vallamajas Kärdlas: arhitektid tutvustavad sisekujunduslikke ideid ja materjale 
Kl 14 Kärdla osavalla hallatavate asutuste juhtide koosolek 
Kl 15 osalevad Pühalepa osavalla vanem Liili Eller ja Hellamaa perekeskuse juhataja Urme Soonvald Hellamaa perekeskuse hoolekogu koosolekul 
Kl 16 kohtub vallavanem Reili Rand Hiiumaa noortevolikogu esindusega 
Kl 16 Pühalepa osavallakogu koosolek Pühalepa vallamajas 
Vallasekretär Helen Härmson Tallinnas seoses Euroopa parlamendi valmistega 
Tööd alustab Hiiumaa vallavalitsuse ja Kärdla osavalla sekretär Triin Hanikat 

 

T, 4. juuni 

Kl 7 Eesti lipu päev Hiiumaal: Eesti lipu heiskamise tseremoonia Kärdlas keskväljakul Pritsumaja torni juures 
Kl 10 laulu- ja tantsupeo tuli jõuab Sõrule, vt lisa: Tule tulemine ja tule olemine. Päeva jooksul osalevad tegevustes vallavanem ja osavallavanemad 
Arhitekt Kaire Nõmm osaleb Tallinnas rahandusministeeriumi üldplaneeringu koolitusel 
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla, haridusspetsialist Ivi Remmelg ning tervisedenduse spetsialist Martina Martinson osalevad tervisedenduse konverentsil Tallinnas 

 

K, 5. juuni 

Kl 9 vallavalitsuse istung 
Kl 11.30 diplomaatiliste esinduste juhid koos haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga külastavad Hiiumaad, visiidil saadab vallavanem Reili Rand 
Kl 11.3012.30 osalevad kohtumisel Rajaleidja juhiga spordi- ja tervisedenduse spetsialist Martina Martinson, haridusspetsialist Ivi Remmelg ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja KariKokla 
Kl 18 osaleb Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg Käina kaunite kunstide kooli lõpuaktusel 

 

N, 6. juuni 

Kl 9 Lääne-Eesti arenduskeskuste juhtide koosolekul Roograhu sadamas tervitab ja osaleb vallavanem Reili Rand 
Kl 9 Suuremõisa välijõusaali avatreeningul osalevad Pühalepa osavalla vanem Liili Eller ja ehitusspetsialist Reet Nisumaa 
Kl 11 Pühalepa osavalla hallatavate asutuste kokkusaamisel osaleb osavalla vanem Liili Eller 
Kl 12 Tuuletorni töökoosolek 
Kl 14 valla juhtkonna töökoosolek: tegevuskava ülevaatamine 
Kl 14 Kärdlas vallamajas ümarlaud, kus teemaks kinnise lasteasutuse teenuse osutamise võimalused ja võimekus Hiiumaal 
Arenguspetsialist Aivi Telvik osaleb Valgas arenguspetsialistide nõukojas 

 

R, 7. juuni 

Kl 9 Emmaste osavallakogu koosolek 
Kl 10 õpilastranspordi teemalisel nõupidamisel osalevad osavallavanemad, ühistranspordispetsialist Piret Sedrik, arenguosakonna juhataja Monika Pihlak, haridus- ja kultuuriosakond 
Kl 10 Kauni kodu konkursi kodusid külastab konkursikomisjon, sh vallavanem Reili Rand, keskkonnaspetsialist Raina Smill ja avalike suhete spetsialist Liina Siniveer 
Haridusspetsialist Ivi Remmelg osaleb täiskasvanuõppe tugirühma koosolekul Hiiumaa ametikoolis 

 

L, 8. juuni 

 

Töölt eemal 

5. juunil on eemal rahandusosakonna juhataja Inge Elissaar 

 

 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused  

 

E, 3. juuni 

Kl 9 Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg ja ettevõtluskonsultant Kaie Sahtel kohtuvad Hiiumaa ametikooli ja töötukassa esindajatega Hiiumaal ettevõtlusalase baaskoolituse korraldamise teemal  
Kl 10.30 Hiiumaa arenduskeskuse töökoosolek 
Kl 10.30 osaleb Hiiumaa spordikooli direktor Kristi Linkov Hiiumaa spordivaldkonna ümarlaual vallamajas ja seejärel kohtumisel arhitektidega 
Kl 14 Kärdla osavalla hallatavate asutuste juhtide koosolek Kärdla kultuurikeskuses 
Noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder osaleb Tallinnas maakondlike arenduskeskuste võrgustiku noorte ettevõtlikkuse arendamise strateegiaseminaril 
Tööle asub Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse juhataja kohusetäitja Pilleriin AltermannMargarita Korol on puhkusel alates 6. juunist. 

 

T, 4. juuni 

Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg, noorte ettevõtluskonsultant Henri Reeder ja projektijuht Katrin Sarapuu osalevad Tallinnas Riigi Tugiteenuste Keskuse korraldataval PATEE kogemuste vahetamise seminaril 

 

K, 5. juuni 

Kl 18 osaleb Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze 1. klassi lapsevanemate koosolekul muusikakooli saalis 

 

N, 6. juuni 

Kl 14 osalevad Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze ja Hiiumaa sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja Kärdlas vallamajas ümarlaual, kus teemaks kinnise lasteasutuse teenuse osutamise võimalused ja võimekus Hiiumaal 
Maakondlike arenduskeskuste regiooni koosolekust Hiiumaal võtavad osa Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg, ettevõtluskonsultandid Kaie Sahtel ja Ilmi Aksli  

 

R, 7. juuni 

Kl 13 Hiiumaa ettevõtlike naiste arenguprogrammi teisel kohtumisel Männamaal ja Kassaris osalevad Liis Remmelg, Kaie Sahtel, Ilmi Aksli ja Mari-Liis Hirv 

 

Töölt eemal 

3. juunil on eemal MTÜde konsultant Kaja Sõrmus