Hiiumaa nädala eelinfo: 10.–16. juuni 2019

Hiiumaa vald kogub vallavalitsuse, osavallavalitsuste, valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste nädala eelinfo. Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt: hiiumaa.events ja www.hiiumaa.ee

Vaata ka: 
Hiiumaa valla haridus- ja noorsootöö kalender 
Hiiumaa valla kultuuri- ja spordisündmuste kalender

 
Hiiumaa vallavalitsus ja osavallavalitsused  

E, 10. juuni 
Kl 8.30 osaleb Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja Emmaste põhikooli õueala ideekonkursi võidutöö tutvustamisel 
Kl 9 Kärdla maja infokoosolek 
Kl 9 Pühalepa osavalla infokoosolek 
Kl 10–14.30 osaleb vallavanem Reili Rand ministeeriumite ühishoones elamumajanduse ümarlaual 
Kl 11 Hiiumaad külastab Saaremaa vallavalitsuse arenguosakond, kes tutvub Käina tuuletorni, Suuremõisa lossi ja Hiiumaa ametikooliga, Pühalepa kiriku ja Vabadussõja mälestusmärgi püstitamise kohaga, Kärdla-Paluküla kergliiklustee ehitusega, Kärdla sadamaga, Hiiumaa arenduskeskuse ja Tuuru majaga, Hiidlaste Koostöökoguga ning külalised saavad ülevaate Hiiumaa valla arenguprojektidest 
Kl 13 osaleb arenguosakonna juhataja Monika Pihlak Loov Hiiumaa strateegia arutelul 
Kl 13 kohtub Hergo Tasuja Emmaste põhikooli 9. klassi lõpetajate ja klassijuhatajaga 
Kl 14.30 tutvustab Monika Pihlak Saaremaa vallavalitsuse delegatsioonile Hiiumaa valla arenguobjekte, avalike suhete spetsialist Liina Siniveer ja vallavanema abi Mirjam Savioja kohtuvad Saaremaa valla kommunikatsioonitöötajatega 
Kl 18 osaleb Hergo Tasuja Emmaste põhikooli õppeaasta lõpetamisel Sõru paadikuuris 
Kl 18 Käina osavalla vanema Omar Jõpiselja vastuvõtt parimatele õpilastele Käina huvi- ja kultuurikeskuses 
Üle Hiiumaa teostatakse hajaasustuse programmi taotluste paikvaatlusi 

T, 11. juuni 
Kl 11–12 võtab sotsiaaltööspetsialist Urme Soonvald vastu sotsiaaltoetuste taotlusi Suuremõisa raamatukogus 
Kl 12 osaleb Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann Kärdla põhikooli lõpuaktusel 
Kl 12.45 osalevad vallavanem Reili Rand, arhitekt Kaire Nõmm, Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann, avalike suhete spetsialist Liina Siniveer, vallavanema abi Mirjam Savioja Kärdla põhikooli arhitektuurikonkursi võitja väljakuulutamisel Kärdla põhikoolis 
Kl 18 Pühalepa osavalla vanema Liili Elleri vastuvõtt osavalla parimatele õpilastele Suuremõisa lossis 

K, 12. juuni 
Kl 9.30 valla juhtkonna koosolek 
Kl 10.30 vallavalitsuse istung 
Lastekaitsespetsialistid Carol Kirss ja Mari-Liis Leivalt osalevad lapse heaoluprofiili töökoosolekul Pärnus 

N, 13. juuni 
Kl 17 osalevad vallavanem Reili Rand ja avalike suhete spetsialist Liina Siniveer Briti suursaadiku vastuvõtul 
Keskkonnaspetsialist Raina Smill osaleb Hiiumaa valla esindajana Eesti Kodukaunistamise Ühenduse üldkoosolekul Tallinnas 
Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja osaleb Kodukant Hiiumaa projekti "Külavanemad kui kogukonnaliidrid on partnerid omavalitsusele" õppereisil Märjamaal 
Raamatupidaja Aiki Maivel osaleb aktuaalsete maksuküsimuste koolitusel 

R, 14. juuni 
Kl 9 Emmaste osavalla allasutuste ümarlaud 
Kl 10 kohtuvad vallavanem Reili Rand, vallasekretär Helen Härmson ja IT-spetsialist Märt Saar Riigi Infosüsteemi ametiga infoturbe teemadel 
Kl 10.30 toimub küberhügieeni koolitus vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajatele 
Kl 11 külastavad vallavanem Reili Rand, avalike suhete spetsialist Liina Siniveer ja arenduskeskuse esindajad ettevõtteid Meretamme OÜ ja Plastiktoos OÜ 
Kl 14 osaleb Pühalepa osavalla vanem Liili Eller Hiiumaa merekultuurialasel ümarlaual 
Valla sotsiaaltööspetsialistid saadavad Hiiumaa lapsed Pivarootsi lastelaagrisse 

L, 15. juuni 
Kl 12 osaleb Pühalepa osavalla vanem Liili Eller korteriühistu MARU üldkoosolekul Lõppel 
Kl 16 osaleb vallavanem Reili Rand Käina kooli 9. klassi lõpuaktusel 

Töölt eemal 
10.–21. juuni on eemal Kärdla osavalla sotsiaaltööspetsialist Pille Alevi, asendab Kõrgessaare osavalla sotsiaaltööspetsialist Pille Näksi 
Nädala on eemal Käina osavalla sotsiaaltööspetsialist Heli Tuisk. Samuti on nädala eemal perekonnaseisutoimingute ja personalispetsialist Riina Lilleõis, asendab vallasekretäri abi Helika Villmäe. 

 

Valla hallatavad asutused ja sihtasutused  

E, 10. juuni 
Kl 10 Hiiumaa arenduskeskuse töökoosolek 
Kl 11 Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse kollektiiv visiidil Hiiumaa arenduskeskuses 
Kl 13–16 osalevad Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg ja projektijuht Katrin Sarapuu Loov Hiiumaa strateegia arutelul vallamajas 
Kl 16.30 Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg võõrustab Saaremaa vallavalitsuse visiiti arenduskeskusesse 

T, 11. juuni 
Kl 13–18 doonoripäev Kärdla kultuurikeskuses 
Emmaste vaba aja keskuse juhataja Anne-Mall Reinu osaleb teisipäeval ja kolmapäeval juhtide koolitusel Rakveres. 
Käina raamatukogu direktor Maili Uibo osaleb teisipäevast neljapäevani ERÜ maaraamatukogude sektsiooni suveseminaril Järvamaal. 
Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg osaleb Saaremaal Eesti 2025 strateegia koosolekul. 

K, 12. juuni 
Kl 9.30–12.30 doonoripäev Käina huvi- ja kultuurikeskuses 
Hiiumaa arenduskeskuse MTÜde konsultant/programmide koordinaator Kaja Sõrmus osaleb MAKide vabaühenduste konsultantide koosolekul KÜSKi kontoris Tallinnas. 

N, 13. juuni 
Hiiumaa arenduskeskuse MTÜde konsultant/programmide koordinaator Kaja Sõrmus osaleb Kodukandi õppereisil Märjamaale. 
Emmaste vaba aja keskuse juhataja Anne-Mall Reinu osaleb Tallinnas KTG seminaril. 

R, 14. juuni 
Kl 11 arenduskeskuse ja valla esindajad külastavad ettevõtteid Meretamme OÜ ja Plastiktoos OÜ.