Hoolekandeasdutused ja -ühingud

Hiiu valla Sotsiaalkeskus
Aadress: Vabaduse 47, Kärdla 92412

Juhataja: Madis Roosimaa
Telefon: 463 1456
E-post: info@sotsiaalkeskus.ee
Koduleht: www.sotsiaalkeskus.ee
Sotsiaalkeskuse tegutsemiskohad:
-Lastekeskus - Vabaduse 47, Kärdla 92412
-Tegevustuba puuetega inimestele - Kõrgessaare mnt 2, Kärdla
-Kõrgessaare päevakeskus - Kõpu tee 8, Kõrgessaare
-Kõpu pansionaat - Kõpu küla

Kärdla Päevakeskus
Aadress: Põllu 1, Kärdla
Perenaine: Merike Liik
Telefon: 
463 2161
E-post: kardlapk@hot.ee

Kõrgessaare Puuetega Noorte Klubi Vikerkaar
Aadress: Villamaa küla
Esindaja: Juta Ülemaantee
Telefon: 55545442
E-post: juta230@gmail.com

Hiiumaa Pensionäride Ühendus
Aadress: Põllu 1, Kärdla
Esindaja: Tiiu Vannas
Telefon: 56605609
E-post: tiiuvannas@hot.ee

Hiiumaa Lastekaitse Ühing
Aadress: Koidu 2, Kärdla
Esindaja: Merle Salusoo
Telefon: 5182797
E-post: merlesalusoo@gmail.com

Kärdla Erivajadustega Noorte Oma Klubi
Aadress: Kõrgessaare mnt.21, Kärdla
Esindaja: Leili Liit
Telefon: 56666850

Hiiumaa Lasterikaste Perede Ühendus
Aadress: Luige 18, Käina
Esindaja: Kersi Tammerand
Telefon: 
518 3984
E-post: hiiumaalasterikkad@gmail.com
Koduleht: www.lasterikkad.ee

Hiiumaa Eakatekodu
Aadress: 
Putkaste 11, 92134 Hiiumaa
Esindaja: Monika Lige
Telefon: 463 6147; 5615 5487
E-post: monika@samaaria.ee
Koduleht: www.samaaria.ee/

Hellamaa Perekeskus
Aadress: Hellamaa küla, 92334 Hiiumaa
Esindaja: Urme Soonvald
Telefon: 469 4630; 5145365
E-post: perekeskus@pyhalepa.hiiumaa.ee

SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri
Aadress:
Hindu küla, 92012 Hiiumaa
Esindaja: Elge Härma
Telefon: 469 5429
E-post: info.tohvri@emmaste.ee
Koduleht: www.tohvrihooldekodu.ee/