Käina Kool

Aadress: Hiiu mnt. 4, 92101Käina
Direktor: Joel Pulk
E-post: joel@tiksimkaina.edu.ee 

Telefon: +372 462 2160
E-post: kool@tiksimkaina.edu.ee
Kodulehekülg: www.kaina.edu.ee
Käina Kooli 
põhimäärus

Kärdla Põhikool

Aadress: Uus tn 4, 92413 Kärdla
Direktor: Margit Kagadze
E-post: margitkagadze@tiksimkardla.edu.ee
Telefon: 4632206
E-post: kool@tiksimkardla.edu.ee
Kodulehekülg: www.kardla.edu.ee
Kärdla Põhikooli 
põhimäärus

Lauka Põhikool

Aadress: Käina tee 27, 92201 Lauka küla
Direktor: Märt Rannast
Telefon: 4693718
E-post: laukakool@tiksimgmail.com
Kodulehekülg: www.lauka.edu.ee

Lauka Põhikooli põhimäärus
Arengukava

 

Emmaste Põhikool

Aadress: 92001 Emmaste küla
Direktor: Merje Kikas
E-post: merjekikas@tiksimgmail.com
Telefon: 4695247
E-post: emmastekool@gmail.com 
Koduleht: www.emmaste.edu.ee
Emmaste Põhikooli põhimäärus

Palade Põhikool

Aadress: 92301 Palade küla
Direktor: Antti Leigri
E-post: antti.leigri@tiksimgmail.com
Telefon: 4694419
E-post: kool@tiksimpalade.edu.ee
Kodulehekülg: www.palade.edu.ee 
Palade Põhikooli põhimäärus

Suuremõisa Lasteaed-Põhikool

Aadress: 92302 Suuremõisa küla
Direktor: Antti Leigri
E-post: antti.leigri@tiksimgmail.com
Telefon: 4694210
E-post: yld@tiksimsuurem.edu.ee
Kodulehekülg: www.suurem.edu.ee
Suuremõisa Lasteaed- Põhikool põhimäärus

 

Hiiumaa Gümnaasium

Aadress: Uus 4, 92413 Kärdla
Direktor: Ivo Eesmaa

E-post: eesmaa@tiksimhiig.edu.ee
Telefon: 4694250

E-post: kool@tiksimhiig.edu.ee
Kodulehekülg: www.hiig.edu.ee/hg/
Hiiumaa Gümnaasiumi põhimäärus

 

 

Hiiumaa Ametikool

Aadress: Lossi 1, 92302 Suuremõisa küla
Direktor: Ivo Eesmaa
E-post: ivo.eesmaa@tiksimhak.edu.ee
Telefon: 4694391; 56471544
E-post: hiiumaa.ametikool@tiksimhak.edu.ee
Kodulehekülg: http://hak.edu.ee/cms/
Hiiumaa Ametikooli põhimäärus