Emmaste Osavallakogu liikmed

Esimees ja kodanike ühenduste või külavanemate esindaja- Katrin Visnapuu

Aseesimees ja noorte esindaja- Anne-Mall Reinu

Ettevõtjate esindaja- Terje Martinson

Hoolekogude esindaja- Jane Üksik

Hiiumaa vallavolikogu liikmed- Liina Lepamaa
 ja Tiit Paulus