Kärdla Osavallakogu liikmed

Esimees kodanike ühenduste või külavanemate esindaja- Anu Pielberg

Aseesimees ettevõtjate esindaja- Martin Kagadze

Hoolekogude esindaja- Liis Soonik

Noorte esindaja- valimata

Hiiumaa vallavolikogu liikmed- Lembit Vainumäe ja Inge Talts