Kõrgessaare Osavallakogu liikmed

Esimees ja Hiiumaa vallavolikogu esindaja Artur Valk

Aseesimees ja hoolekogude esindaja- Aleksander Pihlo

Ettevõtjate esindaja- Palle Kõlar

Noorte esindaja- Robin Niidas

Kodanike ühenduste või külavanemate esindaja- Agu Kohari

Hiiumaa vallavolikogu liige 
Jaanus Valk