Pühalepa osavallakogu liikmed

Esimees ja Hiiumaa vallavolikogu esindaja - Toomas Remmelkoor

Aseesimees ja Hiiumaa vallavolikogu esindaja Ants Orav

Ettevõtjate esindaja- Reijo Leiger


Hoolekogude esindaja- Juri Omann

Noorte esindaja- Maria Remmelkoor

Kodanike ühenduste või külavanemate esindaja- Argo Nurs