Osavallakogud

Osavallakogu volituste aeg on võrdne volikogu volituste ajaga.

Osavallakogusse kuuluvad:
1) kaks selle osavalla valimisringkonnast enim hääli saanud volikogu liiget;
2) osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindaja;
3) osavallas tegutsevate kodanike ühenduste või külavanemate esindaja;
4) osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindaja;
5) osavallas elavate noorte esindaja.

Osavallakogu liikmeks võib olla isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi osavallas ja kes on andnud kirjaliku nõusoleku osavallakogu töös osalemiseks.

Emmaste Osavallakogu liikmed

Esimees ja kodanike ühenduste või külavanemate esindaja- Katrin Visnapuu
Aseesimees ja noorte esindaja- Anne-Mall Reinu
Ettevõtjate esindaja- Terje Martinson
Hoolekogude esindaja- Jane Üksik
Hiiumaa vallavolikogu liikmed- Liina Lepamaa
 ja Tiit Paulus

Kõrgessaare Osavallakogu liikmed

Esimees ja Hiiumaa vallavolikogu esindaja Artur Valk
Aseesimees ja hoolekogude esindaja- Aleksander Pihlo
Ettevõtjate esindaja- Palle Kõlar
Noorte esindaja- Robin Niidas
Kodanike ühenduste või külavanemate esindaja- Agu Kohari
Hiiumaa vallavolikogu liige 
Jaanus Valk

Käina Osavallakogu liikmed

Esimees ja Hiiumaa vallavolikogu esindaja Üllar Padari
Aseesimees ja ettevõtjate esindaja- Eha Brikker
Hoolekogude esindaja- Ilmi Aksli
Noorte esindaja- Anna Lipp
Kodanike ühenduste või külavanemate esindaja- Ester Tammis
Hiiumaa vallavolikogu liige Hannes Maasel

Kärdla Osavallakogu liikmed

Esimees kodanike ühenduste või külavanemate esindaja- Anu Pielberg
Aseesimees ettevõtjate esindaja- Martin Kagadze
Hoolekogude esindaja- Liis Soonik
Noorte esindaja- valimata
Hiiumaa vallavolikogu liikmed- Lembit Vainumäe ja Inge Talts

Pühalepa Osavallakogu liikmed

Esimees ja Hiiumaa vallavolikogu esindaja - Toomas Remmelkoor
Aseesimees ja Hiiumaa vallavolikogu esindaja Ants Orav
Ettevõtjate esindaja- Reijo Leiger

Hoolekogude esindaja- Juri Omann
Noorte esindaja- Maria Remmelkoor
Kodanike ühenduste või külavanemate esindaja- Argo Nurs