Parvlaevaliiklus

Mandri ja Hiiumaa vahel: Heltermaa-Rohuküla liin

Info ja piletid: www.praamid.ee
Infotelefon: 1310 (0,22€/min) või 618 1310   

1. oktoobrist 2016 kuni 30. septembrini 2026 teostavad avalikku liiniveo teenust ühiselt TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shipping.

Vastav leping: https://www.riigiteataja.ee/akt/112122014007

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.09.2015 määrus nr 120 "Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel" https://www.riigiteataja.ee/akt/127012016008?leiaKehtiv 

 

 

 

Hiiumaa ja Saaremaa vahel: Sõru-Triigi liin

Info ja piletid: www.veeteed.com
Klienditeenindus E-R 9.00-17.00 telefonil 443 1069

1. oktoobrist 2016 teostab avalikku liinivedu AS Kihnu Veeteed.