« Tagasi

Kärdla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekt

Kärdla linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekti Kärdla IV ehitus- ja projekteerimistöid tehakse 2018. aastal.

Kaevetööd toimuvad Vabaduse, Vabaduse põik, Sanglepa, Kalamaja, Tiigi, Valli, Kopli, Lepiku, Oja, Aia, Väike-Liiva, Kabeli, Lodju, Künka, Kanarbiku, Uus, Rahu, Nuutri ja Kalda tänaval. Tööde käigus rajatakse 10 362 m veetorustike, 36 tuletõrjehüdranti, 8 405 m kanalisatsioonitorustikke, 2 196 m survekanalisatsioonitorustikke ja 357 m sadeveetorustikke, rajatakse 225 uut vee- ja kanalisatsiooni liitumispunkti ja rekonstrueeritakse 69 vee- ja kanalisatsiooni liitumispunkti. Paigaldatakse kaheksa reoveepumplat ja rekonstrueeritakse Valli peapumpla.

Taastatakse u 27 000 m² asfaltkatet. Tööd valmivad novembris 2018.