Sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste vormid

Arvutis täitmiseks laadige taotluse blanket alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. Vormi võib ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga või tuua osavalda. 

Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotlus

Sünnitoetus
Täiendav lapsetoetus 1-aastaseks saamisel
Täiendav lapsetoetus 2-aastaseks saamisel
Matusetoetus

Sissetulekust sõltuva toetuse taotlus

Sõidutoetus
Tervisetoetus
Hooldekodutoetus
Huvialategevuse toetus
Muu ühekordne toetus

Toimetulekutoetuse taotlus
Koduteenuse taotlus
Hooldajatoetuse taotlus

Raske ja sügava puudega lapse toetava sotsiaalteenuse taotlus