Sotsiaalteenused, -toetused ja toimingud

Emmaste osavalla sotsiaalvaldkonna blanketid

Lapse sünnitoetuse avaldus
Lapse sünnipäevatoetuse avaldus
Juubelitoetuse avaldus
Hoolduse seadmise avaldus
Hooldajatoetuse taotlus
Sotsiaaltoetuse avaldus
Matusetoetuse avaldus
Sotsiaaltransporditeenuse taotlus
Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks
Paljulapselise pere toetuse avaldus

Käina osavalla sotsiaalosakonna blanketid

Avaldus matusetoetuse saamiseks
Avaldus puudega lapsele sotsiaalteenuse osutamiseks
Avaldus ranitsatoetuse saamiseks
Avaldus sotsiaaltoetuse maksmiseks puudega lapse hooldajale
Avaldus sünnitoetuse saamiseks
Avaldus transporditeenuse saamiseks
Avaldus täiendava lapsetoetuse saamiseks
Avaldus vähekindlustatud pere toetuse saamisesk valla eelarvest
Hoolduse seadmine puudega isikule
Koduteenuse avaldus
Toimetulekutoetuse avaldus
Väikelapse/koduse lapse toetuse avaldus
Õppuri avaldus vähekindlustatud pere toetuseks

Kärdla osavalla sotsiaalosakonna blanketid

Avaldus sissetlekust sõltuva toetuse taotlemiseks
Täiendav lapsetoetuse avaldus lapseootuse 7. kuu
Täiendav lapsetoetuse avaldus lapse 1-aastaseks saamisel
Täiendav lapsetoetuse avaldus lapse 2-aastaseks saamisel
Hooldajatoetuse avaldus
Koduteenuse avaldus
Matusetoetuse avaldus

Kõrgessaare osavalla sotsiaalosakonna blanketid

Avaldus sissetlekust sõltuva toetuse taotlemiseks
Täiendav lapsetoetuse avaldus lapseootuse 7. kuu
Täiendav lapsetoetuse avaldus lapse 1-aastaseks saamisel
Täiendav lapsetoetuse avaldus lapse 2-aastaseks saamisel
Hooldajatoetuse avaldus
Koduteenuse avaldus
Matusetoetuse avaldus