Kõrgessaare ja Kärdla MTÜd saavad taotleda toetust

1. veebruarini saavad Kõrgessaare ja Kärdla osavalla MTÜd taotleda tegevustoetust kuni 600 eurot ühingu kohta.

Toetuse eesmärgiks on aidata kaasa ühenduste tekkimisele, tegevuse aktiviseerumisele ja kodanikualgatuse korras uudsete tegevuste elluviimisele ning traditsioonide järjepidevuse tagamisele.

Hiiu vallavolikogu 18.08.2016 määrus nr 70 " Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" on kättesaadav 
www.riigiteataja.ee/akt/430082016005 ning taotluse ja aruandluse blanketid siit:

Mittetulundusliku tegevuse taotlus 
(pdfdocx)
Mittetulundusliku tegevuse aruandlus (pdf).

Taotlus esitada Hiiumaa vallavalitsuse e-postile valitsus@hiiumaa.ee või Hiiumaa vallavalitsuse aadressile Keskväljak 5a, Kärdla, hiljemalt 1. veebruariks 2018.

Täpsem info: Maarja Liik, tel 5860 0972, maarja.liik@hiiumaa.ee.