« Tagasi

Breveri preemia kandidaatide esitamine

Kandidaatide esitamise tähtaeg Emmaste osavalla Marie Breveri nimelise hariduspreemiaga tunnustamiseks on 15. märts. Põhjendatud kirjalik taotlus preemia määramiseks esitatakse Emmaste osavallavalitsusele aadressil emmaste@hiiumaa.ee 

Tunnustamise korras seisab, et preemia antakse inimesele, kelle töö on andnud hariduselule olulise panuse ning mõjutanud haridusasutuse ja kogukonna ühiskondlikku elu. Kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisel töökateks ja aktiivseteks igakülgselt arenenud isiksusteks. 

Haridus hõlmab endas kindlasti ka algharidust, huviharidust ja ka mitteformaalset haridust. Seega valik, keda saab tunnustamiseks esitada, on üpris suur ja mitmekesine. Niisamuti võib olla see inimene, kes ise otseselt ei tööta haridusvaldkonnas, kuid igapäevaselt toetab seda. 

Preemia määramiseks võivad kandidaate esitada üksikisikud, valla haridusasutuste juhtkonnad ning hoolekogud, noorte volikogu, Emmaste põhikooli vilistlased, kohaliku omavalitsuse volikogu. 

Põhjendatud kirjalik taotlus preemia määramiseks esitatakse vallavalitsusele 15. märtsiks. Iga esitaja saab esitada ainult ühe kandidaadi. 

Laureaadi valib välja vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse esindaja, vallavolikogu esindaja, volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja, noortevolikogu esindaja, Emmaste põhikooli hoolekogu esindaja ja Emmaste lasteaed Naksitrallid hoolekogu esindaja. 

Varasemalt on preemia pälvinud Kaul Kikas, Sende Lipu, Ilme Naurits, Meida Koppel, Aivi Maandi, Piisa-Ilmi Riisenberg, Heli Lindmäe, Tiiu Sööl, Ilmar Oja ja Anne Golub.