« Tagasi

Esindaja valimine Kärdla ja Kõrgessaare osavallakogusse

Kärdla osavallavanem Lauri Preimann kutsub kokku Kärdla osavallas elavate noorte koosoleku, et valida noorte esindaja osavallakogusse. Noorte esindaja on seni kogusse valimata.

Valimised toimuvad 12. märtsil 2018 kell 17 Hiiumaa vallavalitsuse majas Kärdlas aadressil Keskväljak 5a.

Noorte esindajaks saab olla osavallas elavate noorte vähemalt 16aastane esindaja. Koosolekul saavad valida 16–26aastased Kärdlasse sisse kirjutatud noored. Koosolekul valitakse kaks noort: noorte esindaja ja asendajaliige.

 

Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid kutsub kokku Kõrgessaare osavallas tegutsevate MTÜde seaduslikud esindajad, et valida esindaja osavallakogusse. Varem valitud kodanikuühenduste või külavanemate esindaja avaldas soovi osavallakogu tööst loobuda.

Valimised toimuvad 6. märtsil 2018 kell 18 Kõrgessaare vaba aja keskuse saalis, aadressil Tööstuse 25.

 

Hiiumaa osavallakogud


Osavalla esinduskogu on kuueliikmeline. Osavallakogusse kuuluvad:

  • kaks selle osavalla valimisringkonnast enim hääli saanud volikogu liiget,
  • osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindaja,
  • osavallas tegutsevate kodanikuühenduste või külavanemate esindaja,
  • osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindaja ja
  • osavallas elavate noorte esindaja.

Osavallakogu liikmeks võib olla isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi osavallas ja kes on andnud kirjaliku nõusoleku osavallakogu töös osalemiseks. Osavallakogu volituste aeg on võrdne volikogu volituste ajaga.

 

Allikas: Hiiumaa valla osavaldade põhimäärus