Hiiumaa Teataja küsitlus

Hiiumaa vald on juba üle poole aasta vallakodanikele ja kõigile huvilistele vallas toimuva koha infot vahendanud. Et lugejate vajadustele paremini vastata, palume teie tagasisidet vallalehele ja info vahendamisele üldiselt. Vastata saab nii siinses küsitluses või tuues Hiiumaa Teataja juuninumbris lk 6 ilmunud küsitluse täidetult paberkandjal lähimasse vallamajja hiljemalt 15. juuniks. Vastustest teeme kokkuvõtte järgmises Hiiumaa Teatajas. Aitäh selle panuse eest!