Vallavanem kutsus abituriendid tänulõunale

Reedel kutsus Hiiumaa vallavanem Reili Rand Rannapaargusse tänulõunale Hiiumaa gümnaasiumi abituriendid, et kuulda nende tulevikuplaanidest ja saada sisendit valla tööle. Lõpetajad andsid tagasisidet, et tuleksid Hiiumaale tagasi, kui siin oleks sobivat tööd, üürikortereid ja piisavalt lasteaiakohti. Arutati valla arendusprojektide üle. Ühiselt plaaniti ka järgmist kohtumist, mis võiks toimuda ligi poole aasta pärast.

Abituriendid tänulõunal