Valmistume ohutuks jaanipäevaks!

Taas on käes jaaniaeg, mil soovime süüdata jaanilõkked ja tunda ennast mõnusalt, kuid seejuures tasub meeles pidada, et Eesti metsades on välja kuulutatud suure tuleohuga aeg. Kogu loodus on väga kuiv ja seetõttu on suur tuleoht igal pool.

Suure tuleohuga ajal on metsades keelatud küttekoldevälise tule tegemine, grillseadmete kasutamine ja ka suitsetamine. Palun hoiame nendest keeldudest kinni, sest muidu võib ohtu sattuda meile nii oluline mets. Samuti ei tohiks täna looduses ringi sõita ATVdega ja muude mootorsõidukitega, mis võivad kuiva metsa süüdata.

Tänavu peab ka koduões ja külaplatsil tehtava jaanilõkke tegemisel olema väga hoolas. Lõkkest tekkiv kuumuskiirgus ja lenduvad sädemed võivad süüdata tulekahju väga kaugel meie lõkkest.

Kui on ikka plaan jaanilõke süüdata, tuleb kindlasti järgida ohutusnõudeid. Väga hoolsalt tuleb läbi mõelda, kui suur jaanilõke tehakse ja mis materjali põletama hakatakse. Kas on mõistlik põletada oksi ja muud risu, mis tekitavad palju sädemeid ja kanduvad kaugele? Ehk piisab sel aastal ainult sümboolsest väikesest jaanilõkkest, mis jaanipäevalistele jaanitunde tekitab ja tagab ümbruskonna ohutuse?

Kindlasti tuleb hinnata veel tuule tugevust ja selle suunda. Vajalik on kustutusvahendite reaalne olemasolu. Määrake kindlasti ära, kes reaalselt tuleohutuse eest vastutab.

Kui sinus tekib kahtlus, kas on õige ja turvaline jaanilõke süüdata, siis jäta see parem tegemata. Seda kahju, mida tekitab tuli, oleme me ju kõik näinud.

Päästeamet soovib kaunist ja turvalist jaanipäeva kõigile jaanilistele!

Hannes Aasma
Päästeameti Lääne päästekeskuse päästepiirkonna juhataja

 

Lõkke tegemine

Küttekoldevälise tule tegemise koht ehk lõkkekoht paikneb väljaspool hoonet asuval maa-alal ja tehakse selleks ettevalmistatud mittepõlevale alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele.

Lõkkekoht paikneb maa-alal, mis asub ohutul kaugusel hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ning millel tule tegemisega ei kaasne tuleohtu metsale ja muule taimestikule ning turbapinnasele.
Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 8 meetri kaugusel mistahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast. Tuleohtlikul ajal sellise tule tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 10 meetri kaugusel metsast, kui ohutus ei ole tõendatud muul viisil.

Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avaliku lõkke tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 15 meetri kaugusel mistahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast. Tuleohtlikul ajal sellise tule tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 20 meetri kaugusel metsast, kui ohutus ei ole tõendatud muul viisil.
Avalikul üritusel lõkke tegemise koht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus kooskõlastatakse avaliku ürituse korraldamisel päästeametiga.

Allikas: Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded