HOIATUS! Vetikad on vallutanud põhja Hiiumaa supelrannad.

HOIATUS!

Vetikad on vallutanud põhja Hiiumaa supelrannad.

Terviseameti poolt 27. juulil võetud proovidest oli sinivetikate hulk kriitiliselt suur Luidja supelrannas. Potentsiaalselt toksilised liigid Nodularia spumigena ja Dolichospermum spp. moodustasid 97% massesinemisi põhjustavate sinivetikate biomassist (ülejäänud 3% andis Aphanizomenon flosaquae, mis Läänemeres pole teadaolevalt toksiline).

Tõrvanina supelrannas domineeris samuti liik N. spumigena, ent ca 15 korda väiksemas koguses kui Luidjal. Samas viitab nii Luidja kui Tõrvanina proovides ohtralt leiduv ränivetikas Nitzschia paleacea, et suur osa Nodularia niitidest on juba lagunemisstaadiumis (N. paleacea elab sellel pealiskasvuna) ning mürkained võivad püsida vees ka siis, kui vetikamassi enam reaalselt näha pole.

Kassari supelrannas oli sinivetikate hulk väga väike (<0,1 mg/l) ja vees viibijatele ohtu ei kujuta.

Kokkuleppeliselt loetakse sinivetikaõitsengu läviväärtuseks üksiku liigi biomass 0,5 mg/l, intensiivse õitsenguga on tegu, kui väärtus ületab 1 mg/l. Luidja rannas moodustasid kolm taksonit kokku biomassiks 15,6 mg/l.

Täpsem info on saadaval Terviseameti kodulehel.

Hiiumaa Vallavalitsus annab teada, et Luidja, Tõrvanina ja Kärdla supelrannas on vette minemine ja suplemine omal vastutusel.