Hiiumaa valla nädala eelinfo: 10.–16. september

E, 10. september

kl 9 Kärdla maja infokoosolek

kl 9 Pühalepa osavalla infokoosolek

kl 9 Emmaste osavallakogu koosolek Emmaste vallamajas

kl 11 kohtuvad arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ja arhitekt Kaire Nõmm Tallinnas Keskväljaku projekteerijatega

kl 11.30 vallavanem Reili Rand, volikogu esimees Aivar Viidik ning ühistranspordi- ja teede spetsialist Piret Sedrik osalevad töökoosolekul TS Laevadega Tallinnas, arutuse all talvine praamigraafik

kl 13.30 kohtuvad ühistranspordi- ja riigihangete spetsialist Piret Sedrik ja arhitekt Kaire Nõmm Tallinnas Sotsiaalkeskuse Pargi 3 projekteerijatega, kohtumisel osaleb ka Hiiumaa Sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja

kl 15 kohtuvad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla ja spetsialist Tiia Liibert Hiiumaa koolijuhtidega

kl 14 volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek Käina vallamajas

kl 16 volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek Kärdlas

 

T, 11. september

kl 9 osavaldade maa- ja ehitusspetsialistide ühisnõupidamine Kärdlas

kl 9.30 osakonnajuhtide infokoosolek

kl 9.30 ümarlaud Hiiumaa tervishoiutöötajatega Kärdlas vallamajas

kl 11.30 haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla ja spetsialist Tiia Liibert osalevad hariduskonverentsi ümarlaual Rajaleidja keskuses

kl 15 volikogu haridus- ja spordi- ja noorsootöökomisjoni koosolek Käina vallamajas

kl 17 volikogu keskkonna- ja ehituskomisjoni koosolek Kärdlas

Volikogu esimees Aivar Viidik osaleb Tallinnas Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolekul

 

K, 12. september

kl 13 arenguosakonna juhataja Monika Pihlak kohtub SA Hiiumaa Arenduskeskus juhataja Liis Remmelguga

kl 17.30 Hiiumaa valla arengustrateegia 2035+ avalik koosolek Kõrgessaare vaba aja keskuses

 

N, 13. september

kl 9.30 vallavalitsuse istung

kl 13 Emmaste osavalla sotsiaalvaldkonna koostöövõrgustiku ümarlaud

kl 17.30 Hiiumaa valla arengustrateegia 2035+ avalik koosolek Käina vallamajas

 

R, 14. september

kl 10 haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla kohtub Hiiumaa kultuurikorraldajatega

kl 10 arenguosakonna juhataja Monika Pihlak osaleb MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse koosolekul

kl 15 vallavanem Reili Rand kohtub Kaitseliidu Lääne maleva pealikuga kriisiõppuse läbiviimise teemal

kl 17.30 Hiiumaa valla arengustrateegia 2035+ avalik koosolek Emmaste noortekeskuses

Volikogu esimees Aivar Viidik ja vallavanem Reili Rand kohtuvad majandus- ja taristuminister Kadri Simsoniga tema Hiiumaa visiidi raames

 

L, 15. september

kl 10 Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja osaleb Sõru sadamas Sõru sügislaadal ja

kl 14 Sõru sadama piirkonna arengu mõttetalgutel

 

Töölt eemal

Töölt eemal on jurist Kairi Arunurm – asendab vallasekretär Helen Härmson.

12.-18. septembril on töölt eemal raamatupidaja Aiki Maivel ja sel perioodil on Käina osavalla kassa suletud.

Käina osavalla maaspetsialist Anita Ainelo on eemal kaks nädalat.