Hiiumaa saab ülesaarelise noortevolikogu

Juunikuu Hiiumaa vallavolikogu istungil võeti vastu uus „Hiiumaa valla noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus". Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.
 
Kui varasemalt oli noortevolikogud loodud endises Hiiu vallas ja Emmaste vallas, siis nüüd pääsevad noortevolikokku noored üle kogu saare, igast osavallast ning luuakse üks noortevolikogu. Täpsemalt pääseb igast piirkonnast enim hääli saanud kandidaat ning ülevallalise paremusjärjestuse alusel täidetakse ülejäänud noortevolikogu kohad. Noortevolikogus on kokku kohti 11.
 
Miks on oluline noori kaasata kohaliku elu poliitikasse?
2015. aastal muudeti Eesti Vabariigi põhiseadust ning langetati kohalike omavalitsuste valimiste valimisiga, mis tähendas seda, et juba 16aastane noor sai käia valimiskasti juures ning otsustada oma kohaliku elu poliitika üle. Samas tõi Marju Lauristin välja selles oma kitsaskohad – noortele loodi küll võimalus osaleda, kuid seda on tehtud puudulikult ning liiga vähe noori saab aru poliitikast ning selles toimuvatest protsessidest. Seetõttu on olulisel kohal noortevolikogud, mis annavad noorele võimaluse õppida, olla kaasatud ning ka julgustada neid aktiivsemalt osalema kohaliku elu korraldamises.
 
Noortevolikogu valimised toimuvad septembrikuu viimasel nädalal. Noortevolikogusse võib kandideerida iga 13–26 aastane noor, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Hiiumaa vald või kui noor on õpilane Hiiumaa valla põhikoolis, huvikoolis või Hiiumaa Gümnaasiumis. Kandideerimine on avatud 27 .augustist kuni 21. septembrini ning täpsema info leiab Hiiumaa Noorsootöö Keskuse kodulehelt ntk.hiiuvald.ee
 
Kaie Pranno
Hiiumaa Noorsootöö Keskuse noorsootöö koordinaator

Hiiumaa noortevolikogusse kandideerimine