Kärdla põhikool saab uue õppehoone

Eesti valitsus kinnitas täna koolihoonete kaasajastamise kava: Kärdla põhikooli uue õppehoone ehitus saab 3,4 miljonit eurot toetust, millele vald lisab 600 000 eurot.

Projektiga edasi minemiseks esitab vald 1. detsembriks lõpliku toetusetaotluse, misjärel saavad alata ettevalmistustööd ja projekteerimine: tuleva aasta algul korraldatakse hoone idee- ja arhitektuurikonkurss, märtsis algab projekteerimine ja 2020. a veebruaris on kavas välja kuulutada hoone ehitustööde hange. Ehitustööd peaksid lõppema juulis 2021, et koolitöö saaks uues hoones alata sama aasta sügisel.

Projekti elluviimisega luuakse Kärdla põhikooli õppehoone terviklik lahendus ja kaasaegsed õppetingimused 2192 ruutmeetril. Kooli pind väheneb 2218 ruutmeetri võrra – tööde käigus lammutatakse 1976. aastal ehitatud hoone, mis asub Kärdla muusikakooli ja Hiiumaa gümnaasiumi hoone vahel, kuid alles jääb u 800ruutmeetrine võimlaosa. Asemele ehitatakse uus ja väiksem, laste arvu prognoosile vastav, 2200ruutmeetrine kaasaegse ruumiplaneeringuga ja energiatõhus koolihoone. Valminud koolihoone sisustatakse ja varustatakse vajalike seadmetega, samuti korrastatakse kooli õueala.

Investeeringuprogrammist said koolide õppekeskkonna parandamiseks toetust taotleda gümnaasiumiastme pidamisest loobunud, riigigümnaasiumiga või põhikoolide võrku korrastanud omavalitsused, viies koolide suuruse vastavusse õpilaste arvu muutusega. 28st esitatud taotlusest sai toetust 12 ettepanekut kogumahus 45,5 miljonit eurot. Projektid viiakse ellu Tallinnas, Tartus, Narvas, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Haapsalus, Pärnus, Türil, Rakveres, Hiiumaal ja Saaremaal. Eelmises taotlusvoorus sai toetust 22 kooli kogumahus 55,3 miljonit eurot.

Kärdla põhikooli hoone