Hiiumaa valla nädala eelinfo: 17.–23. september

E, 17. september

kl 9 Hiiumaa vallavalitsuse ja Kärdla osavalla ühine infokoosolek
kl 9 Emmaste osavalla infokoosolek

kl 9 Pühalepa osavalla infokoosolek

kl 10 lastekaitsespetsialist Carol Kirss ja Käina osavalla sotsiaaltööspetsialist Heli Tuisk kohtuvad Käina kooli sotsiaalpedagoogi Anu Hülgiga

kl 11 Käina spordikeskuse ümbruse detailplaneeringu eskiisi esimene töökoosolek, osaleb Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg

kl 15.30 Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja osaleb Hiiumaa spordiliidu juhatuse koosolekul

kl 17.30 arengukava avalik koosolek Hellamaa perekeskuses

Ühistranspordi ja riigihangete spetsialist Piret Sedrik osaleb Tallinnas riigihangete registri koolitusel


T, 18. september

kl 9.30 osakonnajuhtide infokoosolek

kl 10 Juustukoja müüride taastamise töökoosolekul Suuremõisas osalevad Pühalepa ehitusspetsialist Reet Nisumaa ja osavalla vanem Liili Eller

kl 10–12 toimetulekutoetuse ja sotsiaaltoetuste avalduste vastuvõtmine Suuremõisa raamatukogus

kl 13–14 toimetulekutoetuse ja sotsiaaltoetuste avalduste vastuvõtmine Palade Spordihoones

kl 17.30 arengukava avalik koosolek Kärdla vallamajas

Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg osaleb Tallinnas näituse "100 MAAELU TOETAMISE NÄIDET" avamisel: esindab Kaigutsi-Nasva-Orjaku kiire internetiühenduse projekti


K, 19. september

kl 9.30 vallavalitsuse istung

kl 10-13 Hiiumaa sotsiaaltöötajate töökoosolek

Spordi- ja terviseedenduse spetsialist Maarja Liik osaleb Rakveres terviseedenduse arenguseminaril


N, 20. september

kl 9 sekretäride kokkusaamine Kärdla vallamajas

kl 10 Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg kohtub Käina osavalla allasutuste juhtidega

kl 11-12 Kõrgessaare osavalla sotsiaaltööspetsialist Pille Näksi vastuvõtt Viskoosa Valitsejamajas

kl 12 Tuuletorni ehituskoosolekul osalevad Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg ja projektijuht Tiivi Lipp

kl 13-15 Kõrgessaare eakate kohtumisel tutvustab Hiiumaa valla sotsiaaltoetusi ja -teenuseid sotsiaaltööspetsialist Pille Näksi, osaleb Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid

kl 15 volikogu istung Emmaste koolimajas

Spordi- ja terviseedenduse spetsialist Maarja Liik osaleb Rakveres terviseedenduse arenguseminarilR, 21. september

kl 10 kohtub Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja Emmaste koolimajas

Tallinna koolijuhtidega

kl 15 kohtumisel peaminister Jüri Ratasega Hiiumaa vallavalitsuses osalevad vallavanem Reili Rand, Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja, Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg, Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid

Kohtumise teemaks haldusreformi-järgne omavalitsuse korraldus

Arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ja arhitekt Kaire Nõmm külastavad koos arhitektide liidu esindajatega Tõrva, Põlva ja Valga keskväljakut


Töölt eemal

Rahandusosakonnas on kaks nädalat töölt eemal Velda Aunapuu ja kuni 24. septembrini eemal Aiki Maivel ning sel perioodil on Käina osavalla kassa suletud.

Kaks nädalat on eemal haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla.

Käina osavalla maaspetsialist Anita Ainelo on eemal ühe nädala.