Hiiumaa valla sünnipäev. Meie lood: 19

Hiiumaa valla sünnipäevanädala puhul küsisime hiidlastelt ja Hiiumaa sõpradelt, kuidas valla esimene aasta on läinud. Avaldame need lood järjepanu.

Valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla:

Haridus- ja kultuuriosakonna esimene tööaasta on olnud äärmiselt töörohke. See on ka loogiline, kuna haridus on valdkond, milles tehtud otsused mõjutavad kõiki valla lasteaedu ja koole ühtemoodi ning nende otsuste ettevalmistamine peab olema igakülgselt läbi kaalutud. Kõikidel haridusasutustel on välja kujunenud piirkondlikud erisused: selliseid valikuvõimalusi tuleb kindlasti säilitada ja võimalusel edasi arendada. Samas on selge ka meie lapsi õpetavate pedagoogide soov saada ühtsetel alustel töötasu. On rõõm, et kõik osapooled on üles näidanud koostööd ja kompromissivalmidust: esimesed kokkulepped on saavutatud ja töötasustamise põhimõtete ühtlustamine saab teoks enne aasta lõppu. Lasteaiad on lõpetamas üleminekut ühisele infosüsteemile; kiiret lahendust ootavad lasteaiakohtadega seonduvad pöördumised.

Osakonna töötajate poolt on ette valmistatud mitmed õigusaktid – Hiiumaa valla õppepreemiate kord, Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord, koolitöötajate koosseisu kinnitamine. Järge ootavad lapsehoiuteenuse kompenseerimine, tunnustamise ja stipendiumide jagamise põhimõtted.

Lisaks hariduse valdkonnale koordineerib osakond ka vallas tehtavat kultuuri-, spordi- ja noorsootööd. Spordi- ja tervisedenduse valdkonnas on loomisel uued üle-vallalised koostöövõrgustikud; kultuurispetsialisti ametikoha loodame täita veel enne aasta lõppu ning noorsootöös on väga palju abi Hiiumaa noorsootöö keskuselt.

Kõigis osakonna töövaldkondades on väga tähtis kontakt ja koostöö valdkonna hallatavate asutustega – loodame need kohtumised igas valdkonnas tihedaks ja regulaarseks viia.