Hiiumaa valla nädala eelinfo: 19.–25. november

E, 19. november

Kl 9 Kärdla maja infokoosolek

Kl 9 Emmaste osavalla infokoosolek

Kl 9 Pühalepa osavalla infokoosolek

Kl 10-13 tutvub haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla Kassaris ja Valgul Hiiumaa muuseumi filiaalidega

Kl 13 Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja kohtub MTÜ Sõru Merekeskus esindajatega SA Hiiumaa Sadamad loomise küsimustes

Kl 14 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla Hiiumaa Noorsootöö Keskuse põhimääruse arutelul


T, 20. november

Kl 9 maa- ja ehitusspetsialistide nõupidamine Kärdlas

Kl 9.30 osalevad vallavanem Reili Rand ja arendusosakonna juhataja Monika Pihlak SA Hiiumaa Arenduskeskus nõukogu koosolekul

kl 10 osaleb Kärdla osavallavanem Lauri Preimann Kärdla muusikakooli hoolekogu koosolekul

Kl 13 osaleb arenguosakonna juhataja Monika Pihlak MTÜ Hiidlaste Koostöökogu juhatuse koosolekul

Kl 15 osaleb Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja Emmaste raamatukogu nõukogu koosolekul

Pühalepa osavallavanem Liili Eller ja avalike suhete spetsialist Liina Siniveer osalevad Hiiumaa arenduskeskuses koolitusel "Suhtlemine pressiga"


K, 21. november

Kl 11 Emmaste osavalla sotsiaaltööspetsialist Liia Rull kohtub Leisus eakate ja puuetega inimestega

kl 17 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla Hiiu Valla lasteaia hoolekogu koosolekul

Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja kohtub Haapsalus Lääne- ja Saaremaa esindajatega piirkondliku koostöö eesmärgil

Pühalepa osavallavanem Liili Eller ja avalike suhete spetsialist Liina Siniveer osalevad Hiiumaa arenduskeskuses koolitusel "Suhtlemine pressiga"

 

N, 22. november

Kl 9.30 vallavalitsuse istung

Kl 10 Kõrgessaare ja Kärdla osavalla sotsiaalkomisjoni koosolek

Kl 15 Pühalepa osavallakogu koosolek

Kl 18 osalevad vallavanem Reili Rand, Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja ja Kärdla osavallavanem Lauri Preimann Hiiumaa noorsootöötajate tunnustusüritusel Sõru muuseumis

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla osaleb Tallinnas koolijuhtide kompetentsi koolitusel.


R, 23. november

Kl 11 Pühalepa osavallavanem Liili Eller, ehitusspetsialist Reet Nisumaa ja haldusjuht Argo Valgma töökoosolekul Suuremõisa pargi hoolduse ja arendusteemadel

Kl 16 Hiiumaa valla beebipäev Käina kultuurikeskuses

Avalike suhete spetsialist Liina Siniveer osaleb e-turunduse arenguprogrammi koolituspäeval


Töölt eemal

22.-23. novembril on töölt eemal Käina osavallavanem Omar Jõpiselg

Alates 21. novembrist on eemal Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid, asendab Triin Masing.


Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt: hiiumaa.events