Noorsootöö nädal võtab fookusesse noorte inspireerimise

19.25. novembril toimub üle-eestiline noorsootöö nädal, mis keskendub noorsootöö võimalustele ja noorsootöötaja kutse väärtustamisele.

 

Eelmisel aastal sai Hiiumaal üheks suurimaks sündmuseks noorsootöötajate vahetus, mis andis võimaluse noorsootöötajal panna end proovile mõnes teises noortekeskuses. Ka sel aastal plaanitakse 23. novembril noorsootöötajate vahetust üle saare. Loosi teel saavad nad sel päeval omale noortekeskuse või -maja, kus toimetada. Noorsootöötajad tavaliselt valmistavad ette mõnd tegevust või töötuba, milles noored saavad osaleda ning hiljem saavad noorsootöötajad omavahel kogemust jagada. Eelmise aasta kogemuse põhjal on see väga hea võimalus näha noorsootöötajatel, kuidas teised asutused töötavad ja millised noored seal käivad. See annab uusi ideid, aga ka mõtteainet, kuidas noorsootööd Hiiumaal üleüldiselt võiks arendada. Niisamuti on see põnevaks päevaks noorte jaoks ning aimu, milline amet on noorsootöötajal.

 

Teemanädalal lööb kaasa ka Hiiumaa noortevolikogu, kes korraldab avapauguna 19. novembril osaluskohvikut. Osaluskohvikusse oodatakse üle saare noori, et arutleda koos spetsialistidega oluliste teemade üle. Noortevolikogu liikmed toovad lauale teemad nagu küberturvalisus, noorte aktiveerimine, aga ka näiteks küsimuse – kuidas noored saavad kaasa lüüa koolikeskkonna arendamisel. Noorte mõtted ja ideed koondatakse ühtsesse dokumenti, mida tutvustatakse ka Hiiumaa vallavalitsusele ning olulisematele organisatsioonidele.

 

Noorsootöövaldkonna inimesed noortekeskustes, huvikoolides, aga ka üldhariduskoolides teevad igapäevaselt tänuväärset tööd, seega tuleb anda võimalus nende poolt tehtava hea töö esile tõstmiseks kohalikul tasandil. Üheks olulisemaks sündmuseks selleks puhuks on noorsootöönädalal toimuv Hiiumaa noortega töötavate spetsialistide tunnustusüritus, mida sel korral veab eest Emmaste vaba aja keskus.

 

Lisaks eelnimetatule on palju erinevaid ettevõtmisi, sündmusi, õpitubasid nii üle Eesti kui ka Hiiumaal. Sündmuste ja ettevõtmistega saab tutvuda Eesti noorsootöö keskuse kodulehel, kuhu on loodud ka interaktiivne Eesti kaart koos sündmuste kalendriga.

 

Kaie Pranno

Hiiumaa noorsootöö keskuse noorsootöö koordinaator