Tööpakkumine: haldusjuht Kärdlasse

Kärdla osavallavalitsus võtab teenistusse haldusjuhi, kes:

 • korraldab tehnilise taristuga seotud  küsimuste lahendamist: osavalla tänavad, tänavavalgustus, liikluskorraldus, tehnovõrgud, katlamajad;
 • koordineerib ja korraldab elamumajanduse ning vallavaraalast tegevust;
 • korraldab osavalla hoonete ja autode hooldust ja remonti;
 • valmistab ette (riigi)hangete dokumentatsiooni osavalla majandamiseks vajalike kaupade ja teenuste hangete läbiviimiseks.

Haldusjuhi tööpiirkond on Hiiumaa vald.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus või tehniline eriharidus;
 • hea algatus- ja analüüsivõime, meeskonnatöövalmidus, täpsus, korrektsus, suhtlemisoskus, pingetaluvus ja toimetulek erinevates suhtlussituatsioonides;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise või vene keele oskus kesktasemel;
 • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • arvuti kasutamise oskus: MS Word, MS Internet Explorer, MS Outlook;
 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks.

Pakume:

 • mitmekesist ja vaheldusrikast tööd
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi
 • tegusat ja sõbralikku kollektiivi
 • kaasaegset töökeskkonda
Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Kärdla osavallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee hiljemalt 13. detsembril 2018. a. 
Täiendav info: lauri.preimann@hiiumaa.ee