Hiiumaa valla nädala eelinfo: 26. november–2. detsember

E, 26. november

Kl 9 valla kõigi majade videokoosolek

Pärast videokoosolekut Pühalepa ja Emmaste osavalla infokoosolek

Kl 12 Emmaste vastloodud välijõusaalis toimub avatud võimlemistund ja näidistreening

Vallaametnikud osalevad kampaanias "Helkuriga sõbraks":

kl 17.30 Käina Konsumi parklas
kl 17.30 Kõrgessaares Konsumi ees

kl 18 Kärdla noortemaja ees

Kõrgessaare sotsiaaltööspetsialist Pille Näksi osaleb programmi STAR koolitusel Tallinnas

Kõik maa- ja ehitusspetsialistid (va Käina ehitusspetsialist Veronika Kaevandes), arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ja arhitekt Kaire Nõmm osalevad REHO korraldatud õppereisil "Ranna ja ranniku puhke-, tööstus- ja elamumaade planeerimine" Pärnus


T, 27. november

Kl 9 Rannapaargus Kärdlas Hiiumaa ettevõtjate hommikukohv, mille keskseks teemaks on taristu ja ühendused saarega ning ülevaade Hiiumaa turundusstrateegia koostamise protsessist, registreerimine

Kl 1518 osaleb sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit sotsiaalkeskuse erivajadustega laste kompetentsikeskuses infopäeval

Kl 16 vabaühenduste tunnustusüritus Hiiumaa muuseumi Pikas majas

Kõik maa- ja ehitusspetsialistid (va Käina ehitusspetsialist Veronika Kaevandes), arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ja arhitekt Kaire Nõmm osalevad REHO korraldatud õppereisil "Ranna ja ranniku puhke-, tööstus- ja elamumaade planeerimine" Pärnus

Kärdlasse püstitatakse jõulukuusk "Juured"


K, 28. november

Kl 9 külastavad vallavalitsuse liikmed Kärdla nukuteatrit

Kl 10 vallavalitsuse istung

Kl 12 osaleb Piret Sedrik turvalisuse nõukogu liikmena kohtumisel usuorganisatsioonidega kui turvavõrgustiku osaga

Kl 14 osaleb turvalisuse nõukogu liige Piret Sedrik turvalisuse kogukondlike projektide taotluste hindamiskomisjoni koosolekul

Kl 15 kohtuvad vallavalitsuse liikmed rahandusministeeriumi ja Riigi Kinnisvara ASi esindajatega riigimajade teemal

Kl 16 kohtub vallavanem Reili Rand noortevolikoguga

Perekonnaseisuametnikud Helika Villmäe ja Riina Lilleõis osalevad perekonnaseisuametnike koolitusel Tallinnas. Vallavalitsuse ja sünni ja surma registreerimise küsimustes asendab vallasekretär Helen Härmson.

Arhitekt Kaire Nõmm osaleb Tallinnas toimuval üldplaneeringu koostamise teemalisel seminaril.


N, 29. november

Kl 1112 kohtub sotsiaalosakonna juhataja Kairi Lõppe Kärdla päevakeskuse eakatega

kl 12 Hiiumaa turvalisuse nõukogu võõrustab Läänemaa turvalisuse nõukogu

Kl 1317 osalevad vallavanem Reili Rand ja sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit omastehooldajate infopäeval Rannapaargus

Kl 18 Hiiumaa kaunis kodu 2018 tänuüritus kohvikus Baabad

Perekonnaseisuametnikud Helika Villmäe ja Riina Lilleõis osalevad perekonnaseisuametnike koolitusel Tallinnas. Vallavalitsuse ja sünni ja surma registreerimise küsimustes asendab vallasekretär Helen Härmson.


R, 30. november

Ilmub Hiiumaa Teataja

Kl 11 osaleb arenguosakonna juhataja Monika Pihlak rahandusministeeriumis toimuvas linnade arendusspetsialistide nõukojas

Vallasekretär Helen Härmson osaleb kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse tuleviku arutelul Haapsalus

Avalike suhete spetsialist Liina Siniveer osaleb e-turunduse arenguprogrammi koolituspäeval


P, 2. detsember

I advendi tähistamine Hiiumaal:

kl 17.30 Kärdla keskväljakul jõulukuuse juures jõulutulede süütamine

kl 18 Käina kuuse all jõulutulede süütamine

Kl 19 Emmaste jõulukuuse juures jõulutulede süütamine

Kõrgessaare jõulukuusel jõulutulede süütamine


Töölt eemal

Kuni 7. detsembrini on eemal Kõrgessaare osavallavanem Üllar Laid, asendab Triin Masing.

Kaks nädalat on eemal Käina sotsiaaltööspetsialist Heli Tuisk


Hiiumaa sündmuste lisainfot vaata veebilehelt: hiiumaa.events