Tööpakkumine: lastekaitsespetsialist

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti, kelle põhiülesandeks on tagada laste hoolekande korraldamine Hiiumaa vallas.

Lastekaitsespetsialisti töö eesmärgiks on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus soovitavalt sotsiaaltöös või erialane kõrgharidus omandamisel;
 • teadmised lapse arengust, sotsiaaltööst, psühholoogiast ja nõustamisest;
 • teadmised töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, sotsiaalteenuste süsteemist ning riigi- ja omavalitsussüsteemist;
 • kogemus asjaajamises ja dokumentide koostamises;
 • oskus hoida ja järgida konfidentsiaalsust ja sotsiaaltöö eetikat;
 • väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, kohusetundlikkus, enesedistsipliin, pingetaluvus.
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, soovitavalt inglise ja vene keele oskus suhtlemistasandil;
 • hea arvutikasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid, sotsiaalinfosüsteemi STAR kasutamine)
 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks;
 • kasuks tuleb varasem töökogemus sotsiaalhoolekande valdkonnas

Tööpiirkond: Hiiumaa vald

Pakume

 • vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda;
 • toetavat meeskonda;
 • erialast täiendkoolitust.

Tööle asumine esimesel võimalusel

Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume esitada Hiiumaa vallavalitsusele hiljemalt 16. detsembriks 2018 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: valitsus@hiiumaa.ee

Lisainfo: Kairi Lõppe, kairi.loppe@hiiumaa.ee