Kandideeri veel täna Emmaste vaba aja keskuse juhatajaks

Veel täna saab panna dokumendid teele kandideerimaks Emmaste vaba aja keskuse juhatajaks.

Emmaste vaba aja keskuse juhataja peamisteks ülesanneteks on:
• koordineerib Emmaste osavalla kultuuri, vaba aja ja spordivaldkonna tegevust, sh ürituste korraldamist
• sõlmib vaba aja keskuse töötajatega lepinguid, suunab nende tööd
• korraldab vastutusvaldkonnas arengudokumentide, sh arengu- ja tegevuskavade koostamist, uuendamist ning arendustegevuseks vajalikku seiret
• algatab ja koostab kultuuri, spordi ning vaba aja arendustegevuseks vajalikke projekte ning otsib võimalusi nende rahastamiseks
• koostab allasutuse eelarveprojekti ja jälgib allasutuse eelarve täitmist.

Emmaste vaba aja keskuse juhataja tööpiirkond on Hiiumaa valla Emmaste osavald.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus, soovitavalt erialane
• juhtimiskogemus
• väga hea arvuti kasutamise oskus
• algatusvõime ja loovus
• valmisolek meeskonnatööks ja väga hea suhtlemisoskus
• kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
• üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine
• B-kategooria juhiload

Pakume:
• mitmekesist ja vaheldusrikast tööd
• arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi
• tegusat ja sõbralikku kollektiivi
• kaasaegset töökeskkonda
• palgamäära 1100 eurot kuus
• vajadusel elamispinda

Motiveeritud sooviavaldus koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume saata Emmaste osavallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna emmaste@hiiumaa.ee hiljemalt 26. novembril 2018. a.

Täiendav info Emmaste osavallavanemalt:
Hergo Tasuja
hergo.tasuja@hiiumaa.ee
tel 5568 1641