Tööpakkumine: spordi- ja terviseedenduse spetsialist

Hiiumaa vallavalitsus võtab teenistusse spordi- ja terviseedenduse spetsialisti, kelle peamised ülesanded on:

 • Hiiumaa spordivaldkonna arengusuundade ja eesmärkide kavandamine ning nende elluviimine;

 • Riikliku tervisepoliitika elluviimine Hiiumaal, rahvatervise arengu- ja tegevuskava ning maakonna terviseedenduslike arengusuundade väljatöötamine ja elluviimine;

 • Spordi ja terviseedenduse valdkonna tegevuste koordineerimine, nõustamine, koostöö korraldamine;

 • Hiiumaa spordi- ja terviseedenduse sündmuste kalendri koostamine ja spordialase üldinfo koondamine ning edastamine;

 • Vallavalitsuse, spordiasutuste ja klubide vahelise koostöö koordineerimine.

Nõudmised kandidaadile:

 • soovitavalt kõrgharidus

 • väga hea koostöövõime ja suhtlemisoskus

 • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime

 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise keele oskus vähemalt kesktasemel

 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks

 Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kandideerimisavaldus

 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik

 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

 • nägemus Hiiumaa sporditöö korraldusest (1 A4)

Pakume:

 • arenguvõimalust ja erialaseid koolitusi

 • mitmekesist ja vaheldusrikast tööd

 • tegusat ja sõbralikku töökollektiivi

 • kaasaegset töökeskkonda

Dokumendid palume esitada 16. detsembriks 2018 Hiiumaa vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee.

Lisainfo: Karin Kokla, karin.kokla@hiiumaa.ee, tel 463 6070.