Arenguspetsialistina alustab Aivi Telvik

Uuest nädalast Hiiumaa valla arenguspetsialistina alustav Aivi Telvik on ka seniseAivi Telvik karjääri jooksul tegelenud peamiselt kohaliku arendustööga ja olnud seotud nii saare elukeskkonna arenguga kui hiidlaste koolitamise ja arendamisega.

Telvik on juhtinud maakonna arengustrateegia 2020+ koostamist, piirkondade konkurentsivõime programmist Hiiumaale rahaeralduseks alusdokumentide koostamist ning teisi turismi, ettevõtlust ja kohalikku arengut suunavaid projekte. Samuti on ta osalenud Hiiu maakonnaplaneeringute koostamisel. „Koos oma heade kolleegidega panime kokku Hiiumaa Koguteose, mis andis palju avastamisi selle saare kohta ka mulle endale," ütles Telvik.

Telvikul on majanduslik kõrgharidus, raamatupidamise ja projektijuhtimise oskused. „Põnev elukestev õpe on minu erinevatele ettevõtmistele teadmisi lisanud," lisas ta.

„Kümmekond aastat oma tööelust olen olnud väga kodanikuühiskonna arengu usku ja suur mittetulundusorganisatsioonide tegevuse väärtustaja. Oman konsultandi kutsetunnistust ja Hiiumaa mittetulundussektor on vast head nõu minult ammutanud. Omaaegsed olulised konsultanditööd aitasid ellu meie Hiidlaste Koostöökogu ja Hiiukala, mis tänaseks on juba pikka aega edukate arendusorganisatsioonidena Hiiumaa kogukonda panustanud. Oma tugevuseks pean lisaks töökogemusele lahendustele orienteeritust, head pealehakkamist, koostöövalmidust ja kohusetunnet."

Telvik kuulus ka viimase Hiiu valla volikogu koosseisu ja omavalitsuste ühinemise juhtrühma.

Valla arenguspetsialistina on tema ülesandeks valla arengut suunavate dokumentide koostamine ja uuendamise koordineerimine, projektide plaanimine ja ellu viimine, aga ka valla ettevõtete ja kodanikuühenduste nõustamine.