Kärdla kanalisatsioonitöödel algas asfaldi panek

Kärdlas jätkuvad kanalisatsioonitööd katendite taastamisega ehk asfaldi panekuga: eile tehti esimene lõik Lepiku tänaval ja osa Valli tänava lõpust.

Just praegu on asfaldilaotur Kalda tänaval, kust liigub Uue tänava suunas. Uuel tänaval jätkuvad tööd kas esmaspäeval.

Tuleva nädala teisipäeval pannakse uus teekate Tiigi tänava lõigule, mis jääb Vabaduse tänavast Keskväljaku poole.

Kärdla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekti Kärdla IV ehitustööde käigus rajatakse torustikud, reoveepumplad, katsetatakse torustikke ja seejärel taastataksel teekatted. Projektiga rajatakse 6,1 kilomeetrit ja rekonstrueeritakse 1,4 kilomeetrit veetorustikku. Uusi kanalisatsioonitorustikke rajatakse 7,6 kilomeetrit ja rekonstrueeritakse 1,4 kilomeetrit. Kogu projekti maksumus on 2 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu ühtekuuluvus¬fond finantseerib 85 protsenti ning Hiiumaa vald ja AS Kärdla Veevärk katavad puuduva osa, mis on umbes 300 000 eurot.

Kalda tänava asfalteerimine