Transpordiühenduste tagasiside

 
Hiiumaa vald soovib küsitlusega koguda kokku info, kuidas mõjutas hiidlaste elu ja Hiiumaaga seotud ettevõtete toimimist möödunud nädalate praamiühenduse katkemine ja ajutise liiniga seotud olukord.
Palume, et vastaksite küsitlusele ja kirjeldaksite võimalikult täpselt, kuidas erakorraline olukord ühendustega teie elu/ettevõtet mõjutas. Palume lisada ka nimi ja soovi korral kontaktandmed.