Vabad teenistuskohad

« Tagasi

Lastekaitsespetsialist Käina ja Emmaste osavalda

Lastekaitsespetsialisti põhiülesandeks on tagada laste hoolekande korraldamine Emmaste ja Käina osavallas.

Lastekaitsespetsialisti töö eesmärgiks on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.
 

Nõuded kandidaadile

 • Kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltöös;
 • Teadmised lapse arengust, sotsiaaltööst, psühholoogiast ja nõustamisest;
 • Teadmised töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, sotsiaalteenuste süsteemist ning riigi- ja omavalitsussüsteemist;
 • Kogemus asjaajamises ja dokumentide koostamises;
 • Oskus hoida ja järgida konfidentsiaalsust ja sotsiaaltöö eetikat;
 • Väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, kohusetundlikkus, enesedistsipliin, pingetaluvus.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel, soovitavalt inglise ja vene keele oskus suhtlemistasandil;
 • Hea arvutikasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)
 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks;

Pakume

 • vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda;
 • toetavat meeskonda;
 • erialast täiendkoolitust.
   

Tööpiirkond Emmaste ja Käina osavald. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel

Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume esitada Hiiumaa vallavalitsusele hiljemalt 26. veebruariks 2018 kas posti teel aadressil Hiiumaa vallavalitsus, Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa vald või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: valitsus@hiiumaa.ee

Täiendav info: Kairi Lõppe, 53330650, kairi.loppe@hiiumaa.ee