Vabad teenistuskohad

« Tagasi

Sotsiaaltööspetsialist Kõrgessaare osavalda

Ametiülesanded

Sotsiaalhoolekandealase töö koordineerimine ja arendamine Kõrgessaare osavallas. Isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või  kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.
 

Nõuded kandidaadile

 • Kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltöös;
 • Teadmised sotsiaaltööst, psühholoogiast ja nõustamisest;
 • Teadmised töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, sotsiaalteenuste ja -toetuste süsteemist ning riigi- ja omavalitsussüsteemist;
 • Kogemus asjaajamises ja dokumentide koostamises;
 • Oskus hoida ja järgida konfidentsiaalsust ja sotsiaaltöö eetikat;
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel, soovitavalt inglise ja vene keele oskus suhtlemistasandil;
 • Hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • Hea arvutikasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)
 • B-kategooria juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks;
   

Pakume

 • vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda;
 • toetavat meeskonda;
 • erialast täiendkoolitust.

 

Tööpiirkond Kõrgessaare osavald. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel

Motiveeritud sooviavaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume esitada Hiiumaa vallavalitsusele hiljemalt 26. veebruariks 2018 kas posti teel aadressil Hiiumaa vallavalitsus, Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa vald või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: valitsus@hiiumaa.ee

Täiendav info: Kairi Lõppe, 53330650, kairi.loppe@hiiumaa.ee